Spotkanie robocze?

Spotkanie robocze?

Wczoraj 16.03.2021 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina ? Pana Łukasza Grzenkowicza i Bartosza Kitowskiego odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym. Na spotkaniu obecni byli również: Pan wice-starosta Piotr Fikus, Pan dyr. ZDP w Kartuzach Andrzej Puzdowski oraz sołtys oraz radny Mirosław Paczoska. Tematyka spotkania dotyczyła dróg: Długa, Osiedlowa i Raduńska. Pan wice statosta potwiedzil wykonanie w najbliższym czasie dywanika asfaltowego  ok 300 m( ul. Raduńska) oraz wolą wykonania chodnika  na ul. Dlugiej w stronę Mezowa. Pan wice- starosta potwiedził, że trwają intensywne prace nad pozyskaniem środków na budowę ronda. Jako sołtys i radny, przekazałem pismo oficjalne do zarządcy dróg powiatowych Pana Andrzeja Puzdowskiego. Pismo zostało opracowane wspólnie z Panią Joanna Kaizer- Prondzinską ? radną rady sołeckiej w Kiełpinie oraz Dyrektor Niepublicznego Przedszkola ?Aniolek? w Kiełpinie.

Oto treść pisma:

Mirosław Paczoska                                                                             Kiełpino, dn. 15.03.2021 r.

Sołtys Sołectwa Kiełpino

ul. Grodziskowa 1

83-307 Kiełpino

Joanna Kaizer-Prondzinska

Dyrektor Przedszkola „Aniołek” w Kiełpinie

ul. Długa 36 B 83-307 Kiełpino

                                                                                 Dyrektor

                                                                                 Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

                                                                                 Sz. P. Andrzej Puzdrowski

                                                                                 ul.Gdańska 26

                                                                                 83-300 Kartuzy

 UWAGI INWETYCYJNE  SOŁECTWA  KIEŁPINO W SPRAWIE BEZPICZEŃSTWA  NA ULICACH: RADUŃSKA, OSIEDLOWA I DŁUGA

  Zwracamy  się  z gorącą prośbą, aby na utworzonych wzniesieniach na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej nr 1924G (ul. Długa 83-307 Kiełpino, z lokalizacją pomiędzy zjazdem min. na parking przed Przedszkolem Niepublicznym „Aniołek”  a zjazdem do obiektu handlowego DINO oraz przy Piekarni i Cukierni Janca Długa 38) zamontować punktowe trwałe elementy odblaskowe lub też pokryć wzniesienia odporniejszymi i mniej ścieralnymi farbami. Obecnie przejścia te jeszcze przed zimą zostały pozbawione „pasów” co znacznie utrudnia ich widoczność dla nadjeżdżających samochodów oraz obniża bezpieczeństwo mieszkańców.

   Pragniemy też dodać, że na przejściu dla pieszych na wysokości Marketu Dino oraz Apteki św. Pawła Długa 36 D oraz Centrum Medycznego św. Łukasza Długa 36 C obserwuje się wzmożony ruch pieszych. Uważamy, że korzystne dla mieszkańców byłoby zlokalizowanie skutecznego

i sprzyjającego uspokojeniu ruchu radarowego wyświetlacza prędkości. Tym bardziej, że z przejścia   do Centrum Handlowego DINO korzystają rodzice i wychowankowie pobliskiej placówki  oświatowej Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Kiełpinie oraz mieszkańcy nowo budującego się osiedla przy Długiej 61.

   Prosimy też zwrócić uwagę na powstałe po okresie zimowym ubytki nawierzchni na wspomnianej ulicy Długiej.

 Charakterystka ulic:

  1. Ulica Raduńska jako droga gruntowa od wielu lat czeka na naprawę stanu, zmiana nawierzchni na asfaltową lub płyty Yoombo, poprawa bezpieczeństwa wokół przejazdu kolejowego
  2. Ulica Osiedlowa– poprawa wyjazdu na ul Długą, budowa chodnika bliżej pasa zieleni, propozycja wylania asfaltu na skrzyżowaniu. Wykonanie spowalniacza na ul. Osiedlowej, obecny należy przesunąć w stronę ul. Raduńskiej
  3. Ulica Długa centralna droga przelotowa Kiełpina- do Dzierżążna rezygnacja z  zadania progu spowalniacza na wysokości stadionu zaprojektowanie przejścia dla pieszych, na wniosek mieszkańców  zaprojektowanie przejścia dla pieszych przy Pizzerii Monti  ,  w tym miejscu  były  dwa wypadki śmiertelne i wykroczenia, to rozwiązanie poprawi bezpieczny wyjazd z ul. Osiedlowej. Budowa chodnika od markietu ?Dino? do myjni ?Zbyszko?. Jak wygląda sprawa inwestycji ronda, na jaki jest etapie
  4. ?Akcja zima? w imieniu mieszkańców prosimy uregulować sprawę odśnieżania na ul. Raduńskiej, Osiedlowej oraz chodnika ul. Długa
  5. Zwracamy uwagę o zadbanie o czysztość chodnika na ul Długiej szczególnie odcinek od Przedszkola Niepublicznego „Aniołek do sklepu Ribbena oraz wokół napisu Kiełpino
  6. Zabezpieczenie środków w budżecie  na koszenie trawy od wiosny do jesieni.
  7. Zwracamy uwagę na brak znaków dla rowerów na  ul. Długiej
  8. Na ulicy Osiedlowej na wyskości z ul marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie deszczowym dochodzi do potopień, wielokrotnie wzywałem pojazdy strażackie, sugeruję wybudowanie studni chłonnej

                           Bardzo dziękujemy za przychylne rozpatrzenie naszych próśb i sugestii.

Komentarze są wyłączone.