AKCJA ZIMA

AKCJA ZIMA Jak stanowią zapisy m.in. Ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżenia chodnika (rozumianego jako część drogi publicznej służącą pieszym) spoczywa na zarządcy lub właścicielu nieruchomości Czytaj dalej… →

Komunikacja

Szanowni Państwo!  Strona internetowa kielpino.eu została utworzona pięć lat temu. Jak zostałem wybrany przez mieszkańców na urząd  sołtysa, postanowiłem sobie cel poprawa relacji  z mieszkaniami, którzy najlepiej znają potrzeby, pomysły Czytaj dalej… →

Wspomnienia…

Jutro 5 stycznia mijają cztery lata od  tragicznej śmierci Jacka Wrońskiego,(05.01.2017r.) znanego kaszubskiego  przedsiębiorcy. Człowiek  związany z Kiełpinem  sponsora wielu inicjatyw sportowych i kulturalnych. Jak mówili żegnający go dziś w Czytaj dalej… →