Statut

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Sołectwo Kiełpino jest jednostką pomocniczą Gminy Kartuzy i działa w oparciu o Statut Sołectwa Kiełpino.

Statut do pobrania w PDF.