Geneza Herbu

Opis herbu wraz z uzasadnieniem.

Tarcza herbowa ma zaokrągloną dolna krawędź. Tło ? pole herbu jest o barwie niebieskiej. Krawędź tarczy herbowej herbu jest otoczone, obramowane bordiurą o barwie czarnej.

a/ Kolorystyka ? Tynktury.
Złoto ? barwa w kolorze żółtym /atrybuty/
Srebro ? barwa w kolorze białym /siedem srebrnych gwiazd /

b/ Symbole w niebieskim polu tarczy herbu.

W pobocznicy prawej tarczy herbu – / patrząc to widzimy po lewej stronie /, znajdują się atrybuty – symbole, które przedstawiają postać św. Michała Archanioła.
Atrybuty ? złoty miecz, złota tarcza, złota waga.
Źródło ? Leksykon ?Świat symboliki chrześcijańskiej?.

Uzasadnienie – miejscowość Kiełpino jest Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła. W 1391 roku mieszkańcy Kiełpina otrzymali do użytku własną drewnianą świątynię pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Małgorzaty /św. Małgorzata i św. Józef są współpatronami/. Na pieczęci urzędowej filialnej parafii kiełpińskiej z XIX wieku widnieje postać patrona św. Michała Archanioła z wagą. /opis w treści książki o dziejach wsi i parafii Kiełpino/.

W pobocznicy lewej tarczy herbu /widzimy po prawej stronie /, znajdują się
? Siedem srebrnych gwiazd? .
Uzasadnienie ? ? Siedem srebrnych gwiazd? symbolizuje Zakon Kartuzów. Kiełpino było własnością Zakonu Kartuzów. / opis w treści książki/.

W środku tarczy herbu znajduje się ?Łabędź? o barwie białej, z cieniowanym upierzeniem, który ma dziób skierowany w lewą stronę /widzimy- ma dziób skierowany w prawą stronę/.
Uzasadnienie – Łabędź ??kiełp? lub ?kiełpik? staropolski rzeczownik gwarowy. Nazwa miejscowości Kiełpino, wywodzi się od słowa ? kiełp?. Słowo ?kiełp? oznacza ?łabędź?. / opis w treści książki /.

Projekt herbu miejscowości Kiełpino opracowała wraz z opisem Urszula Szczepańska. Graficzną stronę projektu herbu Kiełpina opracowali Łukasz Kitowski i Łukasz Brylowski. Zwracamy się z prośbą o akceptację i zatwierdzenie projektu herbu wraz z użytkowaniem herbu dla miejscowości Kiełpino gminy Kartuzy województwo pomorskie.
Do pisma załącznik herbu.

Autorzy:
Urszula Szczepańska, Maria Zielińska, Irena Wudarska, Hanna Karpińska, Łukasz Kitowski, Mirosław Paczoska