Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE” powstało w 2007 roku z inicjatywy Sławomira Matuszaka, który przez osiem lat pełnił funkcję prezesa. Działania Stowarzyszenia skupiają się głównie na rozwoju i promocji kultury (organizacja i obsługa techniczna koncertów, imprez kulturalnych, wyjazdy do teatru), organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży Świetlica – Klub „Stołówka”, udział w Polskiej Akademii Dzieci. Zajmujemy się też organizacją aktywnego wypoczynku – szkolenia i wyprawy Nordic Walking, spływy kajakowe, wycieczki piesze)

W realizacji tych zadań ściśle współpracujemy z parafią.

Zarząd

  • Prezes – Dorota Goldstrom-Matuszak
  • Wiceprezes – Przemysław Maciąg
  • Sekretarz – Hanna Karpińska
  • Skarbnik – Anna Formella

Telefon: 697 711 491
Telefon: 665 963 008
E-Mail: kielpie@wp.pl
Strona: www.kielpie.pl
Adres do kontaktu: ul. Przy Torach 12, 83-307 Kiełpino
Adres do kontaktu: ul. Polna 6B/1, 83-330 Żukowo
Adres rejestrowy: Ks. Arasmusa 2A, 83-307 Kiełpino
KRS: 0000279676
REGON: 22043056900000
NIP: 589-19-14-507
Rok powstania: 2007
Patronat: „Krąg Arasmusa” – nieformalna organizacja społeczna

Misja

Główne cele organizacji to: aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi, przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawiskom patologicznym, wspieranie imprez kulturalnych i inicjatyw społecznych, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki w małych miejscowościach, integracja społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.

Prowadzone działania:
Klub „Stołówka” – zajęcia, koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Organizuje imprezy kulturalne, koncerty, wystawy, festyny.

Stowarzyszenie liczy 21 członków i jest organizacją pożytku publicznego, dla której można przeznaczać 1% podatku.