Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury „KIEŁPIE” powstało w 2007 roku z inicjatywy Sławomira Matuszaka, który przez osiem lat pełnił funkcję prezesa. Działania Stowarzyszenia skupiają się głównie na rozwoju i promocji kultury (organizacja i obsługa techniczna koncertów, imprez kulturalnych, wyjazdy do teatru), organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży Świetlica – Klub „Stołówka”, udział w Polskiej Akademii Dzieci. Zajmujemy się też organizacją aktywnego wypoczynku – szkolenia i wyprawy Nordic Walking, spływy kajakowe, wycieczki piesze)

W realizacji tych zadań ściśle współpracujemy z parafią.

Zarząd

  • Prezes – Dorota Goldstrom-Matuszak
  • Wiceprezes – Przemysław Maciąg
  • Sekretarz – Hanna Karpińska
  • Skarbnik – Anna Formella

Strona www.kielpie.pl

Misja

Stowarzyszenie liczy 21 członków i jest organizacją pożytku publicznego, dla której można przeznaczać 1% podatku.