Władze Kiełpina

Wybory 25.03.2015

W czasie wyborów starowało dwóch kandydatów Mirosław Stefanowski i Mirosław Paczoska. Kandydaci zaprezentowali swój program. Pan Stefanowski zaprezentował ciekawą prezentację związaną z sołectwem Kiełpino. Drugi kandydat w formie ustnej przedstawił plany związane z sołectwem. Mieszkańcy w czasie głosowania wybrali i powierzyli funkcję Mirosławowi Paczoska.

Rada sołecka:

 • Rychert Hanna
 • Arendt Jurek
 • Wołowska Małgorzata
 • Formella Anna
 • Żołnowski Grzegorz

Wybory 16.02.2011

Rada sołecka:

 • Plichta Jarosław
 • Rychert Hanna
 • Arent Kazimierz
 • Plichta Kazimierz
 • Klasa Jan

Sołtys:

 • Herbasz Ryszard

Wybory  11.01.2007

Rada Sołecka:

 • Klasa Jan
 • Rychert Halina
 • Arent Kazimierz
 • Hinc Grzegorz
 • Goldstrom Jacek

Sołtys:

 • Ryszard Herbasz

Wybory 7 lutego 2003

Rada Sołecka:

 • Hinc Grzegorz
 • Goldstrom Jacek
 • Miłosz Stanisław
 • Klasa Jan
 • Szymański Kazimierz
 • Elas Henryk

Sołtys:

 • Ryszard Herbasz