1 Marca Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. Na niespełna dwa miesiące przed  śmiercią w katastrofie smoleńskiej prezes Janusz Kurtyka tak mówił ?Rzeczpospolitej? o motywach swojego i IPN zaangażowania w przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia: Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę? To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość. Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował w lutym zeszłego roku do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny ?  brzmiało uzasadnienie projektu. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.
PROGRAM OBCHODÓW W KARTUZACH:

26 lutego   godz. 17:00

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach ul. Gdańska 15 – otwarcie wystawy IPN w Krakowie pt. ?Ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej?. Pokaz filmu o płk. Cieplińskim – Prezes IV Komendy WIN. Słowo wstępne wygłosi Kazimierz Socha-Borzestowski. Wystawę będzie można obejrzeć bezpłatnie w terminie od 26.02-14.03.2016, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

1 marca   godz. 18:00

Msza św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poświęconym Danucie Siedzikównie w Kartuzach.

4 marca   godz. 17:00

Wykład Piotra Szubarczyka – pracownika IPN o/Gdańsk pt. ?Inka i żołnierze wyklęci – klęska zamieniona w zwycięstwo ponad czasem?. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach.

7 marca   godz. 8:00

Spotkanie z Kajetanem Rajskim red. Naczelnym Ogólnopolskiego Kwartalnika Poświęconego Żołnierzom Wyklętym oraz II tomowej pozycji ?Wilczęta? poświęconej córkom i synom żołnierzy wyklętych. Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 10.

18 i 22 marca   godz. 12:00

Prezentacja filmu ?WIN – ostatnia nadzieja?. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach. Słowo wstępne wygłosi  dr hab. Piotr Niwiński prof. UG.

Zachęcam w ten sposób dbamy o nasz patriotyzm.

Komentarze są wyłączone.