11 marca Dzień sołtysa – to szczególny dzień dla Mirosława Paczoska sołtysa Kiełpina.

Mirosław Paczoska Sołtys Kiełpina

Mirosław Paczoska przewodzi w największym sołectwie gminy Kartuzy inicjując i realizując co roku wiele projektów na rzecz swoich mieszkańców. Jego siłą jest to, że także jest radnym Miasta i Gminy Kartuzy. W Radzie Gminy czyni działania na rzecz dalszego rozwoju sołectwa Kiełpina.
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa słowami „Przekazuję wam moje wyrazy uznania i szacunku za całą pracę, którą wykonujecie dla lokalnych społeczności. To właśnie wy sołtysi, jesteście najbliżej ludzkich spraw, najlepiej znacie sprawy, które niepokoją mieszkańców sołectw. Dzień Sołtysa to najlepszy moment, aby zaznaczyć, że dzięki waszej aktywności, poświęceniu i umiejętnościom integrujecie lokalną społeczność. Z okazji waszego święta życzę wam sukcesów w realizacji planów i zamierzeń”.
To właśnie nasz sołtys Mirosław Paczoska przyczynia się do wysokiego tempa rozwoju sołectwa Kiełpina. Dziś nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Działa na rzecz każdego z naszych mieszkańców, sprzyja stałemu rozwojowi przedsiębiorczości będącemu motorem polepszającego się dobrobytu mieszkańców. Poza własnym działaniem na terenie Gminy Kartuzy wspiera się swoimi przedstawicielami u Marszałka Województwa jak i Wojewody Pomorskiego.
Mirosław Paczoska działa na rzecz poprawy komfortu swoich mieszkańców, ale także popiera jak i inicjuje rozwój kultury i sportu.
Z okazji dnia Sołtysa Mirosław Paczoska organizuje turniej tenisa stołowego w dniu 17 marca o puchar Sołtysa Sołectwa Kiełpina. Zapisy przed turniejem 15:45-16:00 w świetlicy wiejskiej – zabytkowym budynku plebanii w Kiełpinie, gdzie to odbędzie się turniej. Serdecznie zapraszamy.

AL

Komentarze są wyłączone.