79 lat temu Gmina wiejska Kartuzy

Podział administracyjny powiatu kartuskiego na 01 kwietnia 1937 roku przewidywał istnienie  13 jednostek administracyjnych, w tym miasto Kartuzy i 12 gmin wiejskich.  Z owych 12 gmin wiejskich gmina wiejska Kartuzy z siedzibą w Kartuzach zajmowała pod względem liczy ludności jedenaste (4310) miejsce. Godne przypomnienia są następujące dane o tejże gminie:

  • Wójtem gminy wiejskiej Kartuzy był w latach 1936/1937 ?Józef Elas rolnik z Leszna, podwójtem  Józef  Kuchta z Łapalic.
  • W skład gminy Kartuzy wchodziło 8 gromad:

Kiełpino, ludność 790, sołtys Leon Miłosz, Mezowo, ludność 602, sołtys Jan Zwara

  • Kierownikiem szkoły powszechnej w Kiełpinie był Antoni Nelke
  • Spółka łowiecka w Kiełpinie miała obszar 785,00 ha
  • Prezesem Kółek Rolniczych Towarzystwa Rolno- Powiatowego w Kiełpinie był Władysław Górski z Nowego Dworu poczta Hopowo
  • Wójt gminy wiejskiej Kartuzy Józef Elas 14.02. 1894r. był członkiem Rady Powiatowej w Kartuzach oraz członkiem Komunalnej Kasy Oszczędności w Kartuzach

Obecnie gmina Kartuzy ma charakter miejski. Mamy 24 aktualnie sołectwa. Co ciekawe, w okresie międzywojennym Leszno miało swoją ważną postać, niestety poszczególni włodarze  Kartuz zapominają o problemach mieszkańców Leszna, a mianowicie stan drogi woj.  224 oraz brak przejść dla pieszych czy niebezpieczne skrzyżowanie na  ul. Kartuskiej w Kiełpinie. Aktualnie trwa remont drogi 211 oraz budowa obwodnicy Kartuz warto jednak Panu Burmistrzowi przypominać o tej inwestycji, bo tam naprawdę jest niebezpiecznie. Apeluje o zaangażowanie się mieszkańców, aby sprawa drogi 224 Kartuzy- Leszno- Kiełpino w przyszłości miała swój pozytywny finał.

sołtys Kiełpina ? Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.