Akcja „paczka świąteczna”

Szanowni Państwo!!!,

Jeśli są w naszej wspólnocie sołeckiej w Kiełpinie, osoby w potrzebie, osoby samotne prosimy o informacje jesteśmy w trakcie przygotowywania i robienia zakupów dla osób szczególnie potrzebujących. To nie są paczki dla wszystkich, niestety fundusze na to nie pozwalają. Proszę o informacje telefoniczne, e-mailem, kto takiej pomocy potrzebuję, również proszę darczyńców – wszystkich sponsorów o „dar serca„, aby w czasie najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia wszyscy poczuli moc Pana Jezusa Narodzonego w stajence w Betlejem

kontakt: tel 500-189-185 lub e-mail: stolemy@wp.pl

sołtys- M. Paczoska oraz rada sołecka w Kiełpinie

Komentarze są wyłączone.