Atak na sołtysów…

Na ostatniej sesji 24.01.2024r. czas 1.27.06(proszę odtworzyć) radni Mariusz Treder, Andrzej Pryczkowski i Tyberiusz Kriger zainteresowali się dietą sołtysa. Zapomnieli jak 4 lata temu 28 października2020r. odebrali sołtysom uprawnienia wynikające ze statutu pobieranie inkaso z podatków od nieruchomości, gdzie każdy sołtys w czasie spotkań, mógł dowiedzieć się o problemach, wówczas uważali , że sołtysi mają zbierać podatek za psa. Jest to celowa nagonka na urząd sołtysa, jestem dumny, że mieszkańcy mi powierzyli to stanowisko.  Ci sami radni uchwalili, że sołtysi zgodnie ustawą nie muszą uczestniczyć w sesji. Co robię dla naszej społeczności można zobaczyć na stronie, która istnieje od 9 lat. Zawiść ludzka, perfidne wypowiedzi nie mają granic, żeby zaistnieć w mediach lokalnych, ale za 3 miesiące mieszkańcy ocenią pracę radnych  . Proszę wysłuchać wypowiedzi sołtysów: Pan E. Kierznikiewicz, Pan M. Paczoska

Komentarze są wyłączone.