Bal Seniora 2021

  Pragnę podziękować uczestnikom Balu Seniora w Kiełpinie. Szczególnie dziękuję  mojej wspaniałej radzie sołeckiej za organizację imprezy oraz sponsoring. Dziękuję ks. proboszczowi Tomaszowi Juchniewiczowi za ofiarę mszy św. w intencji naszych drogich seniorów.  Dziękuję Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu wraz zastępcą Pani Sylwią Biańkowską za poświęcony czas na uroczystości. Naszym szczególnym gościem była Pani Małgorzata Blok nasza najstarsza mieszkanka- 100 lat i trzy miesiące wraz z córką Panią Marią Zielińską. Jeśli są osoby zainteresowane zakupem zdjęć, można je zakupić w sklepie „Luknet” ul. Kolejowa.

Sołtys Kiełpina

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.