Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Starowiejskiej

Wkrótce rozpocznie się budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Starowiejskiej w Kiełpinie-Lesznie. W środę Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe w Sławkach , które zaoferowało za nie kwotę 194.515,09 zł. W ramach inwestycji powstanie 250 mb kanalizacji deszczowych i 11 studni rewizyjnych oraz kolektor grawitacyjny.

Komentarze są wyłączone.