BUDOWA POMNIKA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO I SKWER IM. 66 KASZUBSKIEGO PUŁKU PIECHOTY, W KARTUZACH

Związek Piłsudczyków RP, Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach, ruszył z następną inicjatywą, zaplanowaną, w swoich działaniach, na niedawnym spotkaniu założycielskim. Chodzi kolejno, o nadanie, skwerowi w pobliżu budynku poczty, przy ul. Parkowej, po drugiej stronie Parku im. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, imienia 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie budowę w tym miejscu, pomnika Józefa Piłsudskiego. Uzasadnieniem dla takiego właśnie pomysłu, jest to, iż 66 Kaszubski Pułk Piechoty (należy mu się osobny artykuł), który wsławił się m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, jest związany z Kartuzami, przede wszystkim, poprzez swojego pierwszego dowódcę, majora Leona Kowalskiego, późniejszego, pierwszego Starostę Kartuskiego. Patronem pułku był natomiast sam Marszałek Józef Piłsudski. Jako ciekawostkę można dodać, że po śmierci Marszałka w 1935 roku, żołnierze i oficerowie pułku, nosili stale na znak żałoby, czarne sznury na mundurach. Byli to głównie Kaszubi. Pomnik Patrona, będzie w naturalny sposób, łączył się z nazwą skweru. Natomiast całość w idealny sposób skomponuje się z sąsiednim parkiem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, na pomniku, której (mającym swą osobną ciekawą historię) 3 maja tego roku, wmurowano tablicę, z nazwiskami poległych, w wojnie 1920 roku, żołnierzy, mieszkańców Kartuz. Co ważne 16 września, uchwałą Zarządu Oddziału, powołano Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Jednak już 07 lipca 2016 roku, przedstawiciele, będącego wtedy jeszcze w organizacji oddziału, w osobach, Kazimierza Sochy-Borzestowskiego i Tomasza Kocenta, zaprezentowali powyższe pomysły na wizycie u  Burmistrza Kartuz, Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. Ponowna wizyta miała miejsce, w dniu 07 października 2016 roku (już po powołaniu oficjalnie w dniu 15 września, Związku Piłsudczyków RP, Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach). Piłsudczyków bardzo ucieszył fakt akceptacji obydwu propozycji, ze strony Pana Burmistrza. Obecnie należy poczekać na uchwałę Rady Miejskiej, w sprawie skweru. Komitet zamierza sfinansować pomnik we własnym zakresie, z uzbieranych środków.

img_8762

Projekt pomnika autorstwa p. Stanisława Szwechowicza, mającego na koncie m.in. pomniki: Antoniego Abrahama, Eugeniusza Kwiatkowskiego i marsz.Józefa Piłsudskiego w Gdyni, gen. Józefa Hallera we Władysławowie i w Pucku i wiele innych

 

Osoby zainteresowane członkostwem w Związku Piłsudczyków prosimy o kontakt

Kpt ZP Tomasz Kocent

Związek Piłsudczyków RP

Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach

Prezes Zarządu Oddziału 

sekretarz -Mirosław Paczoska 

Komentarze są wyłączone.