CO NOWEGO U PIŁSUDCZYKÓW?

W ostatnim czasie miało miejsce kilka wydarzeń związanych ze Związkiem Piłsudczyków RP, Oddział Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach. Począwszy od kolejnych zajęć strzeleckich w Garczynie które miały miejsce 22.04. br. i były realizowane w ramach kontynuowanego szkolenia patriotyczno-obronnego. 25.04. z kolei odbyło się zebranie oddziału, gdzie oprócz omówienia spraw bieżących i planów na przyszłość, przyjęto nowych członków, którym wręczone zostały legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne. Wręczone zostały również odznaczenia organizacyjne i awanse na związkowe stopnie w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. Zaprezentowano stronę internetową oddziału, autorstwa ppor. ZPRP Marka Wiśniewskiego: www.pilsudczycykaszuby.pl. Bardzo istotnym punktem spotkania była wizyta artysty rzeźbiarza, p. Stanisława Szwechowicza, w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Pan Stanisław podczas krótkiej prezentacji, odniósł się do swojego dotychczasowego bogatego dorobku (m.in. pomniki Marszałka Piłsudskiego , Antoniego Abrahama i Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, generała Józefa Hallera w Pucku i Władysławowie czy wreszcie Świętego Jana Pawła II). Po prezentacji przedstawiciele zarządu oddziału, podpisali z wykonawcą umowę wstępną na wykonanie pomnika w 2018 roku, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Kilka dni później w Kartuzach, piłsudczycy wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w oficjalnych powiatowo-gminnych uroczystościach z Okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Ważnym punktem obchodów, było odsłonięcie tabliczki z nazwą parku przy poczcie: ?66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego?, którego wspólnie z burmistrzem Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim, dokonał prezes Zarządu Oddziału Tomasz Kocent. Było to symboliczne zwieńczenie pierwszego z dwóch etapów, planu budowy pomnika Marszałka, który stanie właśnie w tym miejscu. Nadanie imienia, nastąpiło z inicjatywy Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego Związku Piłsudczyków RP, jeszcze w grudniu 2016 roku, na skutek jednomyślnej uchwały Rady Miejskiej. Za to m.in. podziękował prezes tutejszych piłsudczyków, podczas krótkiego przemówienia, przy pomniku Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, poprzedzającym wręczenie odznaczeń i wyróżnień związkowych, przyznanych na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP. Wielkim zaszczytem dla oddziału, była możliwość  pośmiertnego uhonorowania Złotym Krzyżem Honorowym Związku, kpt. Jana Wandtke, jednego z wybitniejszych oficerów 66 Kaszubskiego Pułku, w imieniu którego odznaczenie odbierała wnuczka, zaproszona wraz z rodziną na uroczystości. Był obecny również wybitny znawca tematyki tej jednostki, p. Marian Hirsz także piłsudczyk, którego premiera książki nt. historii 66 Pułku przypadała na dzień następny, tj. 04 maja. Tradycja 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest bardzo ważna od samego początku dla tutejszego oddziału. Srebrne Krzyże Honorowe Związku otrzymali, burmistrz  Kartuz oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Edmund Kwidziński. Awans na stopień Kapitana Związku, p. Czesław Wolski.

12 maja 2017 z Okazji 82 Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach wyróżnienia za dotychczasową działalność dla Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego, prezes kaszubskich piłsudczyków, wziął udział w delegacji Zarządu Krajowego, na czele z Prezesem Zarządu Krajowego, Stanisławem Władysławem Śliwą, Generałem Związku, do Wilna. Punkty wizyty, to Msza Święta w Butrymańcach, polskiej wsi na Wileńszczyźnie, grób Matki i serca Marszałka na cmentarzu na Rossie i Ostra Brama w Wilnie. Na końcu Zułów czyli miejsce urodzin Józefa Piłsudskiego, skąd przywiezione zostały do Kartuz, symboliczna garść ziemi i kamień z resztek fundamentów domu rodzinnego Ziuka, które posłużą przy wmurowaniu kamienia węgielnego pod pomnik.

Chwilę później bo 20 maja odbyły się kolejne zajęcia w ramach szkolenia patriotyczno-obronnego. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Tym razem wzięliśmy udział w profesjonalnym szkoleniu z budowy i posługiwania się bronią, prowadzonym, przez certyfikowanego instruktora, w jednym z ośrodków szkoleniowych w Gdańsku. W drugiej części szkolenia uczestnicy przemieścili się na strzelnicę w Kolbudach, gdzie odbyło się szkolenie praktyczne i strzelanie z broni palnej Glock, Glauberyt oraz AK 47 czyli popularny kałasznikow. Już teraz zapraszamy osoby zainteresowane, na kolejne tego typu szkolenie, w sobotę 10.06.

Na drugi dzień tj. 22 maja 2017 członkowie zarządu wraz z pocztem sztandarowym, na zaproszenie zaprzyjaźnionej OSP w Dzierżążnie, wzięli udział w uroczystościach z Okazji Dnia Strażaka, Dnia Św. Floriana, najpierw podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele pw Chrystusa Króla w Borowie, a następnie  w dalszej części w remizie w Dzierżążnie. Przy tej okazji została podpisana pierwsza w historii naszego oddziału, umowa o współpracy pieczętująca faktyczną dobrą kooperację obydwu organizacji. W imieniu OSP Dzierżążno umowę podpisał Komendant Gminny OSP, Prezes OSP w Dzierżążnie p. Kazimierz Kalkowski, w imieniu Związku, prezes Zarządu Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego, Major Związku, Tomasz Kocent. Wyrazem wdzięczności dla jednostki w Dzierżążnie, za dotychczasową bezinteresowna pomoc, dla piłsudczyków, zwłaszcza w początkowym okresie tworzenia struktury, było wręczenie Prezesowi OSP w Dzierżążnie, Srebrnego Honorowego Krzyża Związku. Obecnie przed nami kolejne plany i wyzwania. Oprócz wymienionego już przewidzianego na 10 czerwca szkolenia z bronią, 24.06. następne zajęcia ze strzelania w Garczynie, połączone z ćwiczeniami z musztry i zajęciami w terenie, z noclegiem w ośrodku, dla chętnych. Przymierzamy się m.in. do powołania Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Będziemy również chcieli symbolicznie uczcić w Kartuzach Święto Wojska Polskiego i 97 Rocznicę Bitwy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa nad bolszewikami 15 sierpnia 1920 roku. Powoli zbliża się też I rocznica powołania Oddziału Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach, 15 września. Planujemy na tą okoliczność uroczyste posiedzenie z ciekawymi gośćmi.

Osoby zainteresowane szkoleniem z budowy i posługiwania się bronią oraz strzelania z broni palnej Glock, Glauberyt, AK47, w sobotę 10.06.2017, proszone są o kontakt:

  • Kamil Mieloszyk, komendant szkolenia, tel.: 501154998, e-mail: kmieloszyk@wp.pl
  • Dariusz Celiński, z-ca komendanta szkolenia, tel: 605989996, e-mail: celinski.darek@op.pl
  • Tomasz Kocent, prezes zarządu oddziału, tel: 664465531, e-mail: doc.grisz@wp.pl

 

 

 

Tomasz Kocent

Prezes Zarządu Oddziału

Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach

Major Związku

Komentarze są wyłączone.