?Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze, czyli krajowy program dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych i ocieplanie budynków.

Od 19 września 2018 r. mieszkańcy województwa pomorskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rybaki Górne 8.


Program Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od dochodów. Wnioski w ramach Programu można składać do 2027 roku.


Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.


Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.
Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Regulamin konkursu Czyste Powietrze oraz szczegóły konkursu opublikowano na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Czyste Powietrze. Pod wskazanym adresem znajdą Państwo m.in.:

– wniosek wraz z instrukcją jego wypełnienia,

– telefon do konsultanta,

– regulamin i założenia Programu.


Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapewniają także pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z konsultantem pod numerem (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 oraz ustalenia terminu spotkania (w tym celu należy wypełnić formularz: Terminarz konsultacji).


UWAGA: Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja danych niezbędnych do spotkania z konsultantem możliwa jest w oparciu o dokument pn. Lista sprawdzająca, który znajduje się w zakładce Czyste Powietrze. Należy zapoznać się także z Regulaminem naboru i założeniami Programu Priorytetowego Czyste 

Komentarze są wyłączone.