Dotacja do Odnawialnych Źródeł Energii

Dotacja do Odnawialnych Źródeł Energii

            W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Gmina Kartuzy w partnerstwie z Gminami Sulęczyno i Sierakowice, ubiegać się będzie o dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła.

            W celu ubiegania się o ww. dotację, należy uzupełnić załączoną ankietę szczegółową, na podstawie której wykonana zostanie wycena montażu instalacji. Ankiety należy wypełnić i złożyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2016 r. Ankiety można składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu bądź pocztą elektroniczną na adres: gmina@poczta.kartuzy.pl.

Ankieta szczegółowa

            W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu: 0 58 694-52-50.

 

                                                                                  Burmistrz Kartuz

                                                                                  /-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński

Komentarze są wyłączone.