Festyn patriotyczny…

W dniu 3 maja 2022 roku w Kartuzach odbędzie się Festyn dedykowany ofiarom wojen; ,,Kartuzy dla pokoju”. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury w Kartuzach wraz z Fundacją „Orla Straż”, pod patronatem Burmistrza Kartuz. Impreza rozpocznie się o godz. 11.30 uroczystym otwarciem wystaw plenerowych;  opowiadającej o możliwościach pomocy ofiarom terroryzmu islamskiego na Bliskim Wschodzie oraz o wojnie na Ukrainie i Festynu na Rynku w Kartuzach, którą zainicjuje Burmistrz Mieczysław Gołuński oraz prezes Orlej Straży kmdr. ppor Bartosz Rutkowski. Po rozpoczęciu na miasto ruszą kwestujący wolontariusze.

Od godz. 13.00 w rejonie Centrum Kultury rozpocznie się Festyn z różnymi atrakcjami dla dzieci i nie tylko; malowanie twarzy, przejażdżki kucykiem, konkurs plastyczny, spotkania z autorami książek; ,,Kiedy świat udaje, że nie widzi” Andrzejem Ochałem, żołnierzem WP oraz weteranem Legii Cudzoziemskiej oraz Agatą Parafiańczuk ,,Afgański tryptyk” instruktorką TCCC, która szkoliła ochotników walczących z ISIS, odbędzie się pokaz medycyny pola walki prezentowany przez oficera WP, który jako ratownik medyczny szkolił ochotników chrześcijańskich walczących z ISIS. Od godz. 16.00 odbędą się pokazy 2 filmów zakończone panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział bohaterowie tych filmów: Bartosz Rutkowski bohater filmu ,,Ja tylko niosę pomoc”(pierwsza nagroda w przeglądzie filmów katolickich w Niepokalanowie) oraz Dawid Czyż, ochotnik walczący w szeregach samoobrony chrześcijańskiej walczącej z ISIS bohater filmu ,,Ochotnik”.

O godz. 17.30 rozpocznie się koncert grupy TAYKA, natomiast o godz. 18.30 koncert grupy Dom o zielonych progach, który zakończy Festyn.

Serdecznie zapraszamy państwa do udziału w naszym wydarzeniu, które będzie wyjątkową okazją do poznania okoliczności dramatycznych wydarzeń dziejących się na świecie, których jesteśmy świadkami, ale też da nam możliwość w bezpośredni sposób wesprzeć ofiary konfliktów militarnych.

3.05.2022r.

D.C.

Komentarze są wyłączone.