Festyn rycerski w Kartuzach

Nasza Fundacja przygotowuje się do organizacji Festynu rycerskiego – 31 lipiec w Kartuzach (woj. pomorskie). Zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji i plakatu.

31 lipca 2016 nasza fundacja (Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom w Kartuzach) będzie organizatorem festynu pt ?Festyn rycerski – bądź wzorem postępowania? w Kartuzach, który jest dofinansowany przez Powiat Kartuski. W programie przewidziano m.in.

  1. pokaz walk rycerskich XV w. – Rycerze będą pokazywać walki różnymi rodzajami broni (miecze, miecze i tarcze, topory i tarcze, kiścienie i tarcze, włócznie).
  2. pokaz ubierania w zbroję – omówienie rycerskiego uzbrojenia i rynsztunku na przykładzie kilku ochotników z publiczności, których ubieramy w prezentowane zbroje.
  3. pasowanie na rycerza – omówienie ceremonii pasowania (ochotnicy mogą wziąć udział), możliwość wydania certyfikatów rycerza dla uczestników.
  4. prezentację drabiny feudalnej – omówienie strojów, codziennego życia, różnych warstw społecznych. Uczestnicy będą mogli przymierzyć stroje (strój szlachecki/rycerski, mieszczański, chłopski, zakonny w wersji dla dzieci i dorosłych, królewski).
  5. zbrojownię – na stanowisku tym uczestnicy zapoznają się z średniowieczną bronią, zbroją, różnymi rodzajami tarcz, będą mieli także możliwość porozmawiać z rycerzem i przymierzyć niektóre elementy zbroi.
  6. wystawkę strojów dawnych – stanowisko to umożliwi odwiedzającym poznanie dawnych strojów (męskich i kobiecych), uczestnicy będą mieli możliwość założenia prezentowanych ubiorów i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.
  7. kaligrafia – stanowisko pozwoli osobom odwiedzającym zapoznać się ze sposobem ozdobnego pisania poszczególnych liter, każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie wykaligrafować napis według reguł średniowiecznej sztuki piśmienniczej.
  8. stanowisko kata – na stanowisku tym, uczestnicy będą mogli porozmawiać z katem o średniowiecznych karach, a także zapoznać się z podstawowymi narzędziami tortur. Widzowie będą mogli się zakuć się w dyby i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Ponadto będą stoiska handlowe wpisujące się w tematykę festynu (np. ser kozi, rzeźbiarstwo, malarstwo itp.)

Komentarze są wyłączone.