FESTYN RYCERSKI

31 lipca 2016 nasza fundacja będzie organizatorem festynu pt ?Festyn rycerski a“ bądź wzorem postępowania? w Kartuzach, który jest dofinansowany prze Powiat Kartuski. Godziny 13.00-17.00 .W programie przewidziano m.in.

  1. Pokaz walk rycerskich XV w. – Rycerze będą pokazywać walki różnymi rodzajami broni (miecze, miecze i tarcze, topory i tarcze, kiścienie i tarcze, włócznie).
  2. Pokaz ubierania w zbroję – omówienie rycerskiego uzbrojenia i rynsztunku na przykładzie kilku ochotników z publiczności, których ubieramy w prezentowane zbroje.
  3. Pasowanie na rycerza – omówienie ceremonii pasowania (ochotnicy mogą wziąć udział), możliwość wydania certyfikatów rycerza dla uczestników.
  4. Prezentację drabiny feudalnej – omówienie strojów, codziennego życia, różnych warstw społecznych. Uczestnicy będą mogli przymierzyć stroje (strój szlachecki/rycerski, mieszczański, chłopski, zakonny w wersji dla dzieci i dorosłych, królewski).
  5. Zbrojownię – na stanowisku tym uczestnicy zapoznają się z średniowieczną bronią, zbroją, różnymi rodzajami tarcz, będą mieli także możliwość porozmawiać z rycerzem i przymierzyć niektóre elementy zbroi.
  6. Wystawkę strojów dawnych – stanowisko to umożliwi odwiedzającym poznanie dawnych strojów (męskich i kobiecych), uczestnicy będą mieli możliwość założenia prezentowanych ubiorów i zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.
  7. Kaligrafia – stanowisko pozwoli osobom odwiedzającym zapoznać się ze sposobem ozdobnego pisania poszczególnych liter, każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie wykaligrafować napis według reguł średniowiecznej sztuki piśmienniczej.
  8. Stanowisko kata – na stanowisku tym, uczestnicy będą mogli porozmawiać z katem o średniowiecznych karach, a także zapoznać się z podstawowymi narzędziami tortur. Widzowie będą mogli się zakuć się w dyby i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.plakat festyn (1)

Komentarze są wyłączone.