Gmina Kartuzy. Od października zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Burmistrz Kartuz informuje, iż z dniem 01.10.2015 r. na terenie Gminy Kartuzy wprowadzone zostaną zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami.Zmiana dotyczyć będzie przede wszystkim sposobu segregacji.

– Zamiast frakcji „Tworzywa Sztuczne”, powstają „Odpady Wielomateriałowe”, do których trafiać będą nie tylko „Tworzywa Sztuczne”, ale także część odpadów z frakcji „Suche”:

– opakowania metalowe (pudełka, kapsle, nakrętki słoików, drobny złom, puszki, folie aluminiowe),
– opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, napojach),
– butelki po napojach, plastikowe opakowania, po kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe wiaderka, doniczki, zakrętki, puste opakowania plastikowe po żywności.Z myślą o mieszkańcach, od dnia 01 października 2015 r. w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. „PSZOK” uruchomione zostaną Punkty „Ponowne Użycie”, do których można będzie oddawać przedmioty (sprawne, nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników), które każdy mieszkaniec naszej gminy może ponownie wykorzystać.Ponadto firmy wywozowe zaopatrywać będą właścicieli nieruchomości w darmowe worki na odpady segregowane.

ulotkawew

Komentarze są wyłączone.