INFORMACJA

Stowarzyszenie „KIEŁPIE”, zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 2 marca br., w świetlicy wiejskiej „Wspólna Chata”, w Kiełpinie, przy ul. Ks. Arasmusa 2A. Realizowane będzie przez Stowarzyszenie Fidei Defensor, w ramach ogólnopolskiego projektu „Bezpieczna Polska”.

Celem szkolenia jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

                                                                                                              ZAPRASZAM!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „KIEŁPIE”Dorota Goldstrom-Matuszak

Komentarze są wyłączone.