Inwestycja kolejowa w naszym sołectwie

W środę 22.05.2019r. w Urzędzie Miejskim w Kartuzy Stolica Kaszub odbyło się spotkanie dotyczące projektowanej inwestycji kolejowej związanej z budową tzw. bajpasu Kartuskiego oraz elektryfikacji linii kolejowej, której fragment dotyczy linii kolejowej z Kartuz do Somonina. Spotkanie odbyło się na prośbę Pana Burmistrza Mieczysław Grzegorz Gołuński i zostali na nie zaproszeni:
– przedstawiciele Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA Regionu Północ
– przedstawiciele konsorcjum przygotowującego projekt inwestycji
– radny Rady Powiatu Kartuskiego – Andrzej Grzegorz Bystron
– przedstawiciel sołectwa Kiełpino – Łukasz Grzenkowicz
oraz pracownicy Urzędy Miejskiego Pani Wiceburmistrz Sylwia Biankowska oraz Pan Wiceburmistrz Wojciech Jaworowski.

Spotkanie dotyczyło doniesień związanych z likwidacją przystanku kolejowego w Lesznie Kartuskim. Przedstawiciele PKP poinformowali, że w projekcie jest przewidziana budowa nowego przystanku kolejowego, który ma znaleźć się w pobliżu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Taka decyzja wynika z przeprowadzonego studium realizacji inwestycji. Uzasadniono w nim, że na tą chwilę większa ilość podróżnych będzie korzystać z nowego przystanku niż obecnie istniejącego przystanku w Lesznie Kartuskim. Zarówno samorząd kartuski jak i pozostali przedstawiciele lokalnej społeczności bardzo zabiegali, aby mimo to pozostał przystanek w Lesznie Kartuskim. Szczególnie z uwagi na to, że ten teren bardzo dynamicznie się rozwija i w najbliższych latach przybędzie z jednej strony nowych miejsc pracy (tereny na zachód od obecnego przystanku) natomiast z drugiej mieszkańców (tereny na wschód od obecnego przystanku). Zwrócono uwagę, że zostały uwolnione tereny na których, w najbliższych latach będzie powstawało dużo nowych inwestycji. Wiceprezes Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA Regionu Północ zdeklarował, że w projekcie zostanie zabezpieczony teren wraz z potrzebną infrastrukturą na budowę peronu w przyszłości. Wszystkie strony zdeklarowały się wrócić do realizacji peronu w Lesznie Kartuskim w późniejszym terminie, po uruchomieniu regularnego ruchu kolejowego na tym odcinku.

Poruszono również kwestię likwidacji przejazdu kolejowego na ul. Bolesława w Lesznie. Pan Andrzej Bystroń zasygnalizował, że mieszkańcy mają wpisane w księgach wieczystych możliwość korzystania z przejazdu tą drogą przez stację benzynową do ul. Kartuskiej. Zwrócił również uwagę, że ul. Bolesława nie spełniania warunków technicznych do ruchu dwukierunkowego. Zarówno przedstawiciele PKP jak i projektantów zdeklarowali się zbadać sprawę i jeśli będzie taka potrzeba zapewnić budowę placu umożliwiającego bezpieczne zawracanie pojazdów.

Dziękuję  Panu Łukaszowi Grzenkowiczowi, który reprezentował sołectwo Kiełpino, w czasie spotkania

Sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.