Inwestycje gminne

W środę, 25 maja 2022 Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Marii Konopnickiej w Kiełpinie (ok. 220 mb). Wykonawcą dokumentacji będzie firma M Projekt z Pępowa, którą w Kartuzach reprezentował właściciel firmy pan Michał Maślanka. Firma M Projekt podjęła się również złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRiD  lub wniosek o pozwolenie na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Koszt umowy to 45.510,00 zł brutto, a czas jej realizacji upływa 01.12.2022 r.

Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z wykonawcą budowy nowych oraz przebudowy istniejących odcinków dróg w miejscowości Kiełpino. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Z.T.H.U. „JKS” Józef Płotka z Mezowa, a umowę w imieniu firmy podpisał właściciel – pan Józef Płotka. 

W ramach umowy wybudowane zostaną nowe odcinki dróg: 

  • ul. M .Konopnickiej (40m), 
  • ul. Wrzosowej (10m), 
  • ul. Leśnej (80m), 
  • ul. Pięknej (85m), 

oraz zostaną przebudowane:

  • ul. E. Orzeszkowej, gdzie zostanie wykonana droga z płyt drogowych pełnych (750m2),
  • ul. gen. J. Bema – z płyt drogowych pełnych (pow. 138m2).

Wartość umowy to koszt: 281.211,90 zł brutto. Prace rozpoczną się niebawem, zaś ich zakończenie planowane jest na początek września 2022r. 

Warto dodać, że obecnie trwają inne postępowania o przetargowe, które wyłonią wykonawców przebudowy i remontów kolejnych odcinków dróg należących do Gminy Kartuzy. 

W ramach funduszu sołeckiego, jutro wykonawca rozpoczyna pracę ogrodzenie placu zabaw- przy budynku „Wspólna chata”.

Komentarze są wyłączone.