Inwestycje w gminie Kartuzy

Przedstawiam Państwu inwestycje drogowe tj, modernizacja dróg, chodniki wykonane w  latach 2019-2023, w gminie Kartuzy- wytłuściłem te, które wykonano , w Kiełpinie i Lesznie.

W tym zestawieniu brakuje informacji ul. Leśnej, modernizacja dalej będzie kontynuowana. Moim zdaniem ten odcinek trzeba jak najszybciej zakończyć

W latach 2019-2023 wybudowano, wyremontowano lub przebudowano blisko 29 km dróg gminnych za łączną kwotę 34,4 mln złotych.  Powstało również blisko 6 km chodników i ścieżek rowerowych.

Przykłady największych inwestycji, realizowanych w latach 2019 – 2023:

 • Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie –   2 .040.000 zł Budowa drogi w Starej Hucie 291.747 zł
  Przebudowa ul. Prokowskiej w Łapalicach – 576.620 zł
 • Budowa drogi w Koloni – 337.086 zł
  Budowa drogi Staniszewo – Stara Huta – 2.651.422 zł
 • Budowa ul. Polnej w Łapalicach 226.048 zł
 • Budowa ul. Kiełpińskiej w Mezowie 264.950 zł
 • Budowa ul. Cichej w Prokowie 101.419 zł
 • Budowa ul. Osiedlowej w Kiełpinie 125.952 zł
 • Budowa ul. Wejherowskiej w Staniszewie 546.298 zł
 • Przebudowa ul. Sambora w Kartuzach – 312.000 zł
 • Droga w Pomieczyńskiej Hucie – 134.640 zł
 • Droga Sianowo-Lesińce  – 110.475 zł
 • Ul. Brukowa w Smętowie Chmieleńskim – 412.00 zł
 • Ul. Energetyków w Kiełpinie – 116.309 zł
 • Droga w Sianowskiej Hucie – 353.270 zł
 • Droga w Nowej Hucie – 609.642 zł
 • Przebudowa ul. Piwnej w Borowie – 415.197 zł
 • Budowa ul. Topolowej w Borowie – 1.200.000 zł
 • Przebudowa drogi do mariny na Złotej Górze 714.886 zł
 • Przebudowa ul. Reja i Reymonta w Kartuzach – 853.000 zł
 • Przebudowa ul. Starowiejskiej w Kiełpinie – 4.059.318 zł
 • Staniszewo ul. Przytoki – 436.900 zł
 • Budowa drogi rolniczej w Lesznie – 1.035.722 zł
 • Budowa ul Słonecznej w  Łapalicach – 867.375 zł
 • Przebudowa ul. Szkolnej w Kiełpinie – 496.480 zł
 • Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Kartuzach – 867.865 zł
 • Przebudowa  drogi w Bączu – 452.175 zł
 • Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybnie 1.178.224 zł
 • Budowa ul. Rzemieślniczej w  Łapalicach – 1.187.892 zł
 • Przebudowa ul. Lewińskiej w Staniszewie – 1.236.021 zł
 • Przebudowa ul. Dworcowej w Kartuzach – 465.276 zł
 • Przebudowa drogi w centrum Pomieczyńskiej Huty 1.122.809 zł
 • Przebudowa ul. Leśnej w Prokowie 669.549 zł

Pomoc finansowa dla innych samorządów w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2019 – 2023

W okresie 2019-2023 gmina Kartuzy przeznaczyła łącznie 2.254.219 zł na zadania, realizowane na drogach powiatowych i wojewódzkich .

ROK 2019 – 319.369,90 zł

 • Przebudowa drogi nr P1419G i P1917G w Mirachowie poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego (170 mb)  –  60.000 zł          
 • Przebudowa drogi powiatowej nr P1907G poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strysza Buda – Mirachowo (183 mb) – 50.000 zł                                                                                                                                                                                                       
 • Przebudowa drogi powiatowej nr P1917G w Bączu poprzez budowę chodnika (120 mb) –   20.000 zł                                                                                                               
 • Przebudowa drogi powiatowej nr P1924G poprzez budowę chodnika w Kiełpinie (413 mb)  – 50.000 zł                                                                                                                       
 • Przebudowa drogi powiatowej P1922G od Brodnicy Dolnej do Ostrzyc poprzez budowę chodnika (206 mb) – 50.000 zł                                                                                                                           
 • Przebudowa drogi powiatowej P1924G, poprzez budowę chodnika w Mezowie (170 mb)   –  49 369,90 zł
 • Przebudowa drogi w Kolonii poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1418G (170 mb) – 40.000 zł                                                                                                                                                                                                                   

ROK 2020 – 560.000 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1419G w Nowej Hucie poprzez wykonanie chodnika (266 mb) – 75.000 zł
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P1907G na odcinku Mirachowo – Strysza Buda poprzez budowę chodnika (115 mb)  40.000 zł
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P1917G w Bączu poprzez wykonanie chodnika dla pieszych (80 mb) –  20.000 zł
 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr P1924G w Kiełpinie poprzez wykonanie chodnika (265 mb)  – 50.000 zł
 • Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr P1419G i P1917G w Mirachowie poprzez budowę ścieżki rowerowej (150 mb) – 50.000 zł
 • Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr P1924G z drogą wojewódzką nr 224 w Kiełpinie poprzez zaprojektowanie ronda – 25.000 zł                                                                                                                                     
 • Remont odcinka drogi powiatowej nr P1924G Kiełpino – Mezowo (3,73 km) – 300.000 zł                                                                          

ROK 2021 – 654 849,96 zł

– Przebudowa drogi 1907G odcinek Mirachowo – Strysza Buda poprzez wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej (922 mb) – 325.000 zł
– Przebudowa drogi 1917 G odcinek w Bączu poprzez wykonanie chodnika dla pieszych (302 mb)  – 99.962,59 zł
Przebudowa odcinka drogi nr 1924G Mezowo – Kiełpino poprzez wykonanie chodnika (214 mb)   99.887,37 zł
– Remont drogi powiatowej Kartuzy – Prokowo(3,89 km)  – 105.000zł                                                                                                         
– Remont drogi powiatowejDzierżążno – Dzierżążno Szpital (970 mb)25.000                                                               

ROK 2022 – 720000,00                                                                                 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P1924G z drogą wojewódzką nr 224 – budowa ronda w Kiełpinie                    

Budowa kanalizacji deszczowej w latach 2019-2023 :


–  Grzybno ul. Pogodna – 548 mb  – 510.171,84 zł

–  Staniszewo ul. Wejherowska – 109 mb – 73.392,77 zł

–  Brodnica Górna ul. Kamienna –  528 mb – 463.257,19 zł

 – Borowoul. Topolowa – 457 mb – 318.999,13 zł 
– zagospodarowanie wód deszczowych w Kartuzach –  2.717 mb – 15.699.855,86 zł

– budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kartuzach ul. Reymonta – 93 mb  -142.109,51 zł 
– budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kartuzach ul. Reja – 108 mb  – 117.058,51 zł
– budowa sieci kanalizacji deszczowej w Grzybnie ul. Wiejska –  369 mb  – 471.699,49 zł
– budowa sieci kanalizacji deszczowej w Pomieczyńskiej Hucie – 358 mb  –  302.346,56 zł
budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kiełpinie ul. Szkolna  – 125 mb – 61.098,25 zł

Dane z  kartuzy.pl

Podsumowanie

Jako sołtys największego sołectwa Kiełpina, w gminie Kartuzy te inwestycje dla nas są niezadawalające, dalej w Lesznie nie ma nawet przejścia dla pieszych, a trzeba wybudować chodnik od ronda do stacji paliw Oktan, proszę mi wierzyć wysłałem liczne pisma do burmistrza, ZDW w Gdańsku, Departamentu Infrastruktury w Gdańsku, dostałem zawsze jedną odpowiedź na razie realizujemy kolejny etap Obwodnicy Kartuz, jeśli gmina Kartuzy wykona projekt, wówczas możemy to zadanie wykonać.

Komentarze są wyłączone.