Kartuska Skra

Szanowni Państwo!!!

do końca lutego można składać wnioski do nagrody Burmistrza Kartuz Kartuska Skra. Myślę, że na terenie naszej miejscowości jest wielu zasłużonych działaczy, organizacji, którzy promują nie tylko Kiełpino, ale cały region. Czekam na Państwa propozycje, więcej na stronie UG Kartuzy

Burmistrz Kartuz  zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kartëskô Skra” za działalność na rzecz Gminy Kartuzy w kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym, całokształt działalności.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: stowarzyszenia i organizacje, osoby prawne, korporacje zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele mediów, mieszkańcy. Zgłoszenia kandydata dokonuje się w formie wniosku na piśmie, który można pobrać ze strony internetowej Gminy Kartuzy www.kartuzy.pl.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl w terminie do 28 lutego br. (wtorek) do godz. 15.30.

M.P.

Komentarze są wyłączone.