KONKURS O DOFINANSOWANIE WYMIANY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany wyrobów zawierających azbest. Nabór odbywać się będzie w terminie od 8 lutego do 11 marca 2016 r.

Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego szablonu z niezbędnymi załącznikami (patrz: warunki składania wniosków). Wnioski można składać tylko i wyłącznie  w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane.

WAŻNE: Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej WFOŚiGW).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Co podlega dofinansowaniu?

  • demontaż, transport i utylizacja azbestu oraz sam transport i utylizacja azbestu.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 60% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych (ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW).

UWAGA !

Formularze wniosków dostępne będą do pobrania wyłącznie w okresie naboru (tj. w terminie od dnia 8 lutego 2016 r. do dnia 11 marca 2016 r.)

Do pobrania:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA BURMISTRZA KARTUZ ORAZ WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Komentarze są wyłączone.