Konkurs Piękna Wieś Pomorska

Bardzo dobra wiadomość w konkursie Piękna wieś pomorska w kategorii: zagroda nasza mieszkanka Pani Helena Krauze zajęła II miejsce etap gminny. Gratulację oraz dziękujemy za udział i dbanie o  estetykę posesji

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska” organizowany jest na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jego ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, a także jakości życia tam oraz podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Ma również promować aktywny udział społeczności obszarów wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki, a także przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Laureaci etapu gminnego będą reprezentować Kartuzy na szczeblu powiatowym.

– Każda zagroda charakteryzowała się wysoką estetyką i dbałością o wygląd podwórka oraz budynków. Widać, że właściciele dbają o bioróżnorodność (sadzenie roślin miododajnych, rodzimych, karmniki, budki lęgowe dla ptaków, poidełka), można było również zauważyć motywy kaszubskie w obejściach. Wszyscy segregują odpady oraz zbierają wodę deszczową. W zagrodach w Brodnicy Górnej i Kiełpinie są również zwierzęta. Elementem decydującym o ostatecznej punktacji był ogólny wygląd, zaangażowanie i pielęgnowanie tradycji miejsca – informuje przewodnicząca komisji Katarzyna Sikorska z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

–  Zgłoszone wsie odznaczały się wysoką estetyką zabudowań, obejść oraz wspólnych terenów. Widać było zaangażowanie mieszkańców w dbałość o wspólne miejsca. We wszystkim miejscowościach odnotowuje się segregację odpadów, odnawialne źródła energii, lampy solarne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, panele fotowoltaiczne.  Elementem decydującym o ostatecznej punktacji były formy aktywizacji i zaangażowanie społeczności lokalnej – dodaje.

W kategorii „Wieś” pierwsze miejsce zajęła Brodnica Górna, zaś drugie Stara Huta.

W kategorii zagroda pierwsze miejsce zdobył Marek Leman z Brodnicy Górnej – Grzebieńca, drugie Helena Krauze z Kiełpina, zaś trzecie – Marta i Artur Sikorowie ze Starej Huty. Laureatom nagrody oraz dyplomy wręczyli Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński z zastępcą Wojciechem Jaworowskim.

Komentarze są wyłączone.