Konstytucja 3 maja…

Za kilka dni będziemy obchodzić 233 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja zapraszam Państwa do udziału w obchodach tego niezwykle ważnego Święta w historii Polski

Święto narodowe 3 maja ma dla Polaków niezwykle ważne znaczenie, ponieważ to właśnie w tym dniu podpisana została pierwsza polska konstytucja. Przypominamy więc najważniejsze informacje na jej temat. Wyjaśniamy, na czym polega znaczenie Konstytucji 3 maja, a także kto i kiedy ją napisał. Czy cokolwiek zmieniła? Okazuje się, że ten dokument miał ogromny wpływ na życie naszych przodków.
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa i z tego też powodu była nie lada ewenementem.Dokument ten miał ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszych reform, które zaszły w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przypominamy więc najważniejsze założenia Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja 3 Maja miała być ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami i chociaż obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej, jej znaczenie było symboliczne. Dawała ona bowiem obywatelom naszej ojczyzny nadzieję na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa. 

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja to:

  • wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
  • ograniczenie przywilejów szlachty zagrodowej
  • potwierdzenie przywilejów mieszczańskich nadanych w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, zgodnie z którym mieszczanie mieli zagwarantowane prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także zabierania głosu w sprawach dotyczących miast. 
  • zniesienie liberum veto, konfederacji
  • powołanie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
  • zastąpienie wolnej elekcji władzą dziedziczną
  • ustanowienie katolicyzmu religią panującą przy jednoczesnym zapewnieniu wolności wyznania

Uchwalenie Konstytucji 3 maja było dla Polaków niezwykle ważne, więc na pamiątkę tego wydarzenia świętowano. W czasach zaborów było to jednak zabronione. Dopiero w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, 3 maja oficjalnie ustanowiono świętem narodowym. 


Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/historia/news-konstytucja-3-maja-co-to-za-dokument-i-dlaczego-byl-tak-wazn,nId,5985213#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Przejdźmy do dnia dzisiejszego. Dziś obowiązuje Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku. Może nie jest doskonała, bo została uchwalona w politycznie i społecznie burzliwym czasie i była wynikiem trudnego kompromisu różnych sił politycznych, ale została przyjęta w ogólnonarodowym referendum, co daje jej silny mandat społeczny. Każdy obywatel wie, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Każdy bez wyjątku powinien przestrzegać jej przepisów, a akty niższego rzędu musza być z nią zgodne. Spory i wątpliwości na tym tle powinien bezstronnie rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny

Burmistrz  Kartuz  Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Starosta Kartuski  Bogdan Łapa serdecznie zapraszają na gminno-powiatowe uroczystości  obchodów 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w Kartuzach 3 maja 2024 roku.

Program uroczystości w Kartuzach:

9.30 – wymarsz pocztów sztandarowych, delegacji, zaproszonych gości w asyście Orkiestry Dętej OSP Kartuzy sprzed budynku Urzędu Miejskiego do kościoła pw. św. Kazimierza w Kartuzach
9.45 – uroczysta msza święta w kościele pw. św. Kazimierza
10.40 – przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji, zaproszonych gości pod figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej 
11.30 – Spotkanie na Rynku w Kartuzach: koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Kartuzy i wspólna grochówka

Ciekawa propozycja w ZK i W w Dzierżążnie

Na podsumowanie zapraszam na krótki filmik edukacyjny

Komentarze są wyłączone.