Konsultacje z mieszkańcami

Sprawa ul Starowiejskiej odcinek leśny, powinna poprawić się sytuacja,  dzisiaj zrobiono przewiert pod ulicą, żeby odprowadzić nadmiar wody.

Dzisiaj interweniowałem w spawie budowy studni chłonnej na ulicy Uroczej.

Mieszkańcy ul .Starowiejskiej zgłosili potrzebę modernizacji drogi, wystąpię do burmistrza w spawie zabezpieczenia środków(odcinek na pustkach)

Zgłosiłem modernizację ulicy Energetyków – faza projektowa droga ma być szersza + kanalizacja deszczowa.

W przyszłym tygodniu mają ruszyć prace na ulicy M. Konopnickiej

Komentarze są wyłączone.