Minął Rok 2016

Rok 2016 był bardzo pracowity i obfity w różne wydarzenia duchowe, kulturalne, sportowe czy społeczne. Według mieszkańców Kiełpina na pierwszym miejscu to:

  1. Zakończenie rozbudowy kościoła  parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła ,w dniu 09.2016r. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna dokonał poświęcenia ołtarza i kościoła.
  2. Uroczystości 775-lecia Kiełpina ?I Bieg Arasmusa, wzięły w nim udział setki biegaczy, uroczystości w szkole, napisanie książki o historii Kiełpina przez Pana D. Dolatowskiego
  3. Utworzenie Związku Piłsudczyków RP oddziału ZK-P, prezesem jest mieszkaniec Kiełpina Pan T. Kocent.
  4. Z inwestycji drogowych: położenie chodnika na ul. Długiej, na ul. Osiedlowej położono płyty jumbo, ul. Gen. Maczka postawiono studnię chłonną . Bieżąca naprawa dróg gruntowych, wymiana lamp na ledowe, położenie chodnika przy poczcie
  5. Dzień Seniora– w nowej formie, bo na wiosnę, a nie zimą będzie organizowany
  6. II Sobótki między jeziorami cieszyły się wielkim zainteresowaniem mieszkańców
  7. Przepiękny Wieniec Dożynkowy
  8. Dla najmłodszych największa atrakcja rozbudowa placu zabaw
  9. Akcja Szlachetna Paczka wśród naszych mieszkańców

To niektóre działania wybrane przez mieszkańców sołectwa Kielpino.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim sponsorom, mieszkańcom, którzy w różnej formie pomagali Radzie Sołeckiej w Kiełpinie oraz sołtysowi w organizacji imprez. Swoje sugestie czy uwagi można składać osobiście za pomocą poczty elektronicznej czy na zebraniu wiejskim.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2017

Sołtys- Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.