NAGRODA BURMISTRZA KARTUZ KARTËSKÔ SKRA

Burmistrz Kartuz  zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody ”Kartëskô Skra” za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Kartuzy  w kategoriach: kultura, promocja, sport, przedsiębiorczość, pomagają innym.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się w formie wniosku na piśmie, który można pobrać ze strony internetowej Gminy Kartuzywww.kartuzy.pl.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kultura@poczta.kartuzy.pl w terminie do 4 marca do godz. 15.00 . Jeśli macie Państwo swoje propozycje swoich kandydatów  z naszego sołectwa warto zgłosić takie osoby. Na sukces człowieka składa się praca wielu ludzi.

 

DO POBRANIA:

Komentarze są wyłączone.