Nasz dzielnicowy ? sołectwo Kiełpino

Na terenie naszego sołectwa pracuje dzielnicowy -asp.szt. Artur Socha                  

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym:  popełnianie wykroczeń drogowych w miejscowości Kiełpino na ul. Długiej, w centrum wsi, rejonie boiska oraz w obrębie sklepu Centrum – Caros. Wykroczenia te polegają w szczególności na poruszaniu się pojazdów z nadmierną prędkością. We rejonie ul. Długiej i Kartuskiej odnotowano zdarzenia drogowe z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych.

Zakładany cel do osiągnięcia:  wyeliminowanie wykroczeń polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości.

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestniczenie w działaniach prewencyjnych, współpraca z WRD KPP w Kartuzach oraz Urzędem Miejskim w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Urząd Miejski w Kartuzach, Straż Miejska, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach

W poprzednim Planie działania priorytetowego zdiagnozowanym zagrożeniem było popełnianie wykroczeń przez kierujących samochodami w Kiełpinie na ul. Długiej, ul. Ks. Arasmusa, Starowiejskiej oraz ul. Szkolnej i u;

l. Kartuskiej. Problem zminimalizowano. Jeśli potrzebujemy pomocy ? dane kontaktowe
tel. 685-22-06, kom. 571335185  email – dzielnicowy.kartuzy3@gd.policja.gov.pl

Komentarze są wyłączone.