Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kartuskim

Od 1 stycznia 2016 r. działają w powiecie kartuskim punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy prawnika  mogą korzystać osoby:

  • młodzież do 26. roku życia
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
  • kombatanci
  • weterani
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 

Urząd Miejski, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy tel. 58 694 51 59 (wejście od strony ul. 3 Maja, poczekalnia w holu głównym urzędu)

Godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki i środy w godzinach 8.00 ? 12.00

we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 12.30 ? 16.30

Pomoc w punkcie jest udzielana przez radcę prawnego

Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy tel. 58 380 11 54 (wejście od strony ul. Piłsudskiego)

Godziny otwarcia punktu:

w poniedziałki i środy w godzinach 15.30 -19.30

we wtorki w godzinach 9.00 ? 13.00

w czwartki w godzinach 8.00 ? 12.00

w piątki w godzinach 13.00 ? 17.00

Pomoc w punkcie jest udzielana przez adwokata

 

Komentarze są wyłączone.