Nowe wyposażenie sal i zabawki dla przedszkolaków w Kiełpinie i Kartuzach!

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowy z dostawcami sprzętu – wyposażenia meblowego i zabawek dla przedszkoli – wyłonionymi w postępowaniu przetargowym. Zadanie pn. Zakup i dostawa wyposażenia, zabawek i pomocy edukacyjnych do Przedszkola przy SP w Kiełpinie i  SP Nr 5 w Kartuzach w ramach projektu. ”Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy” przewidywało dostarczenie pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, pomocy naukowych, zabawek oraz mebli do przedszkola w Kiełpinie oraz przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów, ale w rozstrzygnięciu wyłoniono dwóch zwycięzców: firmę MOJE BAMBINO sp. z o.o. Łodzi, która dostarczy wyposażenie edukacyjne i naukowe oraz zabawki dla dzieci do obu przedszkoli oraz firmę JT MEBEL Sp.z o.o. z Kartuz, która zobowiązała się dostarczyć pomoce edukacyjne oraz umeblowanie dla dzieci począwszy od szatni, korytarzy po sale edukacyjne.

Pierwsza z firm zrealizuje zamówienie na łączną wartość 261.747,81 zł zaś druga na kwotę 260.629,56 zł

Komentarze są wyłączone.