Odnawialne źródła energii w gminie Kartuzy

ANKIETA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W GMINIE KARTUZY

Gmina Kartuzy prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych. Pozwoli to podjąć decyzję o ewentualnym przygotowaniu projektu i aplikacji w ramach środków Unii Europejskiej (działanie 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców gminy Kartuzy). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do oszacowania potrzeb mieszkańców dotyczących OZE. Jest to pierwszy krok do podjęcia starań o uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. Zgodnie z RPO WP 2014-2020 dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, w terminie  do 25 listopada 2016r.

Prosimy na ankiecie podać swój nr tel

Teraz w najbliższą niedziele w zakrystii można odebrać  ankietę 

JEST TO  NASZA PRZYSZŁOŚĆ 

sołtys

Mirosław Paczoska

ankieta-wstepna-oze_kartuzy-1

Komentarze są wyłączone.