Ogłoszenie

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na stacji uzdatniania wody w Kiełpinie, w poniedziałek 28 listopada 2022r. w godzinach 8:00 – 14:00, wystąpią okresowe przerwy w dostawie wody, a u odbiorców zamieszkałych przy ulicy Starowiejskiej od nr 47 do nr 96 jej całkowity brak. Po zakończeniu prac mogą wystąpić zabrudzenia wody. Za powstałe utrudniania przepraszamy.

Informacja przekazana od K.P.W.i K. w Kartuzach

Komentarze są wyłączone.