OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZY: KONKURSU O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

DOTYCZY: KONKURSU O DOFINANSOWANIE DO WYMIANY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany systemów grzewczych. Nabór odbywać się będzie w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego szablonu z niezbędnymi załącznikami (patrz: warunki składania wniosków). Wnioski można składać tylko i wyłącznie  w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

WAŻNE: Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od środków finansowych przyznanych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej WFOŚiGW) w ramach konkursu ?Czyste Powietrze Pomorza ? edycja 2016?.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

– osoby fizyczne,

– wspólnoty mieszkaniowe,

– spółdzielnie mieszkaniowe.

Co podlega dofinansowaniu

wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz przy pomocy kotłów na biomasę (z wyjątkiem Kartuz).

UWAGA: Wymiana kotłów węglowych na biomasę nie będzie dofinansowywana na terenie miasta Kartuzy.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 zł (ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od środków finansowych przyznanych Gminie przez WFOŚiGW) .

 Warunki składania wniosków

  1. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób:

– za pośrednictwem strony internetowej www.bip.kartuzy.pl/Inne/ochrona/środowiska/dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych 2016 oraz www.kartuzy.pl w Zakładce: Aktualności.

– osobiście na parterze (Biuro Obsługi Mieszkańca) lub w pok. 315 tut. Urzędu (III piętro).

  1. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku).
  2. Formularze wniosków dostępne będą do pobrania wyłącznie w okresie naboru (tj. w terminie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.)
  3. Głównym kryterium przyznania dofinansowania będzie osiągnięty poprzez wymianę pieca efekt ekologiczny zadania.
  4. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w godz. pracy Urzędu (pok. 315, tel. 58 694 52 50).

            Podstawą do udzielenia dofinansowania jest Regulamin udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVII/478/2013 z dnia 20 listopada 2013 .                                                                      

   Jeśli chcemy zamontować piec gazowy trzeba wypełnić wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk. Można pobrać przez internet lub pojechać do Gdańska.

Komentarze są wyłączone.