Piękna Wieś Pomorska ? edycja 2020

Zapraszam do udziału w corocznym konkursie ?Piękna Wieś?. Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach: ?Zagroda? i ?Wieś?. Przypominamy, że w kategorii ?Zagroda? mogą uczestniczyć tylko czynne gospodarstwa rolne, będące miejscem zamieszkania i pracy rolnika (z konkursu wyklucza się zagrody mieszkaniowe bez funkcji rolniczej), przy czym w konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 5 edycjach.
Warunkiem udziału w konkursie w każdej z kategorii jest złożenie podpisanej przez właściciela zagrody (w kategorii Zagroda) lub sołtysa (w kategorii Wieś), załączonej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 dotyczy kategorii Wieś, a załącznik nr 2 ? kategorii Zagroda – zobacz na dole), w tut. Urzędzie Miejskim do dnia 31 marca 2020 r. W przypadku wsi z konkursu wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach. Z uwagi na krótki termin składania zgłoszeń, bardzo prosimy o przekazanie zainteresowanym mieszkańcom informacji o ww. konkursie. W załączeniu przekazujemy Państwu po 1 egz. kart zgłoszeń dla każdej z kategorii (na dole), a zainteresowani mieszkańcy mogą otrzymać egzemplarze kart bezpośrednio w pok. 205 tut. Urzędu lub

pobrać ze strony www.kartuzy.pl.

Wszelkie pytania proszę kierować do pracowników Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach (pok. 205). Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 58 694-52-55.
Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt. 3 lit. a i b formularz zgłoszeniowy powinien posiadać w załączeniu opis odnoszący się do kryteriów oceny wyszczególniony w załącznikach nr 3 i 4 do odpowiednich kart zgłoszeniowych. Karty zgłoszeniowe niezawierające opisu według kryteriów oceny nie będą rozpatrywane.  
Zgłoszenia należy wysyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Kartuzach (podany w stopce pisma) lub składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter tut. Urzędu).
Laureaci I miejsca w obu kategoriach walczyć będą o zwycięstwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
Konkurs na szczeblu gminnym zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 czerwca 2020 r.

Zapraszam wszystkich chętnych

Sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.