Podsumowanie III Dożynek sołecko- parafialnych

Pragnę wszystkim podziękować za zaangażowanie w  dzieło Dożynek naszych, które odbyły się 3.09, 2023r. w szczególnie mojej wspaniałej radzie sołeckiej, która czuwała żeby wszystko się udało( osobom: Joannie- Kaizer- Prondzinska, Dominika Biekisz- Olejnik, Magdalena Szczesna, Arkadiusz Makurat, Jarosław Mackojć) To przedsięwzięcie było dla mieszkańców Mezowa, Borcza ,Kiełpina i gości. Tradycyjnie  odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. T. Juchniewicza. Ksiądz proboszcz wygłosił kazanie, gdzie podkreślił rolę ziemi i ciężką prace rolników. Druga część dożynek odbywała się na terenie „Wspólnej Chaty”, liczne stoiska, zabawy, muzyka były wykorzystywane do wieczora. Jako organizatorzy dożynek mieliśmy cel charytatywny zbiórka dla Daniela na rehabilitację. Dziękuję za liczny udział tego dnia mieszkańcom,  w ten sposób się integrujemy.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, sponsorom, dokumentacja fotograficzna będzie w kolejnym artykule. Mieliśmy również znakomitych gości: Burmistrz Kartuz Pan M. G. Gołuński, który objął Patronat, Radna województwa pomorskiego Pani Sylwia Lejk, starostwo  powiatu kartuskiego reprezentował Pan Andrzej Lejk, gminę Kartuzy reprezentował Pan Jarosław Plichta oraz moja skromna osoba

M.P.

Komentarze są wyłączone.