Podsumowanie roku 2017

Rada sołecka w Kiełpinie wraz z sołtysem pragnie podziękować wszystkim sympatykom, sponsorom  i ludziom, którzy angażowali się w roku 2017,

A co się się zmieniło w inwestycjach?

Na ulicy Długiej wykonano 240 m chodnika, ulica Szkolna ponad 3000 płyt yoombo, wykonanie zjazdu do jeziora Kiełpińskiego od ul. Starowiejskiej, chodnik na ul. Dworcowej, utwardzenie ul. Świerkowej, nowe punkty świetlne, podwyższone przejście dla pieszych na ul. Długiej. Trwa rozbudowa i termomodernizacja szkoły, początek rozbudowy kanalizacji, na ul. Kartuskiej postawiono nowo wiatę i nową tablicę informacyjną, w Lesznie na ul Słonecznej czyszczono rowy melioracyjne. Harcerze, mieszkańcy sprzątali obszar wokół rzeki Radunia. W czerwcu odbyły się Sobótki między jeziorami Grupa osób wykonała przepiękny wieniec dożynkowy- I miejsce w gminie Kartuzy.

Najważniejsze wydarzanie kulturalne wydanie książki o Kielpinie- pierwsza publikacja w gminie Kartuzy. W grudniu 2017 roku grupa osób opracowała herb Kiełpina

Wydarzenie sportowe II Bieg Arasmusa

Bardzo aktywne był organizacje, stowarzyszenia m. in Związek Piłsudczyków RP okręg kaszubsko- pomorski, Krąg Arasmusa

To niektóre działania, które wspólnie z samorządem, mieszkańcami  udało się wykonać. Wiem i mam świadomość, że oczekiwania są większe.

Szczęśliwego Nowego Roku 2018

sołtys

Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.