Podsumowanie roku 2020

Sprawozdanie za rok 2020 od stycznia do grudnia

Zakres działań radnego gminy Kartuzy Mirosław Paczoska i sołtysa Kiełpina. Inwestycje w Sołectwie Kiełpino i nie tylko

STYCZEŃ

 • 2020 złożyłem pisma do: wójta gminy Somonino M. Kowalewskiego, burmistrza Kartuz M. G. Gołuńskiego, starosty kartuskiego B. Łapy oraz do Biura Poselskiego Magdaleny Sroka w Kartuzach.
 • Więcej informacji o wiatrakach na stronie kielpino.eu wpis 23.01.2020r.
 •  interpelacja je na sesji ? 08.01. 2019Rady Miejskiej w Kartuzach złożyłem oświadczenie w sprawie planowanej budowy wiatraków w Wyczechowie.

LUTY

 • Dzięki mojej interwencji sierpniu 2019 roku złożyłem pismo do Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach w sprawie otwarcia Punktu Przyjęć Dzielnicowego w świetlicy ?Wspólnota Chata?. Otrzymałem pozytywną decyzję- mieszkańcy będą mogli się spotykać, w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godzinach od 16.00-18.00. Pierwsze spotkanie z dzielnicowym Panem Arturem Socha odbędzie się 6 lutego 2020 r.
 • 3.02.2020r. spotkanie z seniorami i przedstawicielami Gops-u
 • 8.02.2020r. spotkani członków Grupy integracyjnej ?Niezwyciężeni? z przedstawicielami GOPS-u z Kartuz.
 • 10.02.2020r. spotkanie z burmistrzem Kartuz  na Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kiełpinie oraz  z mieszkańcami w sprawie budowy  wiatraków w Wyczechowie
 • Rozpoczęto prace nad projektem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino rejon ulic Kartuskiej, Szkolnej i Starowiejskiej.
 • Klub Seniora w budynku ?Wspólna Chata?, oferta
24.02.202
12:00Spotkanie Klubu Seniora Podczas spotkania zostaną podane terminy: kursu Pomocy Przedmedycznej, kursu języka angielskiego, kursu języka niemieckiego.
13:00Spotkanie Klubu Dyskusyjnego
15:30Gimnastyka dla Seniorów
26.02.2020
13:00Spotkanie inaugurujące grę w Baśkę
27.02.2020
13:00Spotkanie inaugurujące grę w Szachy
18:00Spotkanie organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich

MARZEC

 • Niestety początki koronowirusa uniemożliwiły realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych. Jednak rada sołecka w Kielpinie aktywnie działa na rzecz sołectwa szyjąc maseczki dla seniorów, które były rozprowadzane. Również robiłem zakupy osobom starszym, jeśli miałem taki zgłoszenie
 • Dnia 1 marca 2020 r. na stadionie w Kiełpinie przy współpracy Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski, Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz, Burmistrza Kartuz i Starosty Kartuskiego, Akademii Biegowej Kiełpino, Sołtysa Mirosława Paczoski oraz członków Rady Sołeckiej Kiełpino, Przedszkola Niepublicznego ?Aniołek? w Kiełpinie, 13 Kiełpińskiej Drużyny MANADA ZHR i Zuchów, Koła Gospodyń Wiejskich ?Kiełpinianki?, Kaszubski Szwadron Kawalerii z Stadniny KOLANO, Jednostka Strzelecka 3637 Kartuzy odbył się IV KARTUSKI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ?BIEG ŻELAZNEGO? im. ppor. Zdzisława Badochy ?Żelaznego?-Tropem Wilczym  więcej informacji kielpino.eu patrz 3.03
 • 11 marzec spotkanie z członkami stowarzyszenia Krąg Arasmusa Dzień sołtysa Dziękuję za pamięć RADZIE SOŁECKIEJ I WSZYSTKIM  MIESZKAŃCOM, WŁADZOM  RÓŻNYCH SZCZEBLI ZA WSPIERANIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY ? KIEŁPINO
 • 23 marzec odpowiedź burmistrza Kartuz na problemy komunikacyjne patrz str. kielpino.eu
 • 29 marzec artykuł co robić w czasie kwarantanny?

KWIECIEŃ

 • Zamontowanie kolejnych punktów świetlnych tj 4 lamy solarne na ulicy Osiedlowej i 2 na odcinku zjazd do j. Kiełpińskiego Dużego.  Oświetlenie wykonano  w ramach projektu OZE.

MAJ

 • Planowany Dzień Seniora z powodu epidemii korono wirusa się nie odbył

30 maj szczepienie psów w sołectwie Kiełpino

CZERWIEC

 • Moja interwencja, wizja lokalna rady sołeckiej  zakupu od gminy działki 10/4 o powierzchni ok.455m2 przez firmę Karud, Radni nie wyrazili zgody Firma miała zamiar wykonanie ogrzewania gazowego.
 • Wykonanie ogrodzenia na stadionie

LIPIEC

 • 3.07 złożyłem pismo do ZDP  w Kartuzach

  Rada sołecka wraz z sołtysem zwraca się z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na ul. Osiedlowej i ulicy Raduńskiej. Na wyżej wymienianych drogach na gminnie dochodzi do łamania prawa. W trosce o bezpieczeństwo sugerujemy, w przyszłości budowa chodnika na ulicy Osiedlowej. Mieszkańcy apelują o postawienie progu zwalniającego, załączam pismo Państwa Jarzębińskich z kwietnia 2020 roku. Prosimy o ponowne rozpatrzenie pisma, jako sołtys po rozmowach z mieszkańcami składam- inną propozycję o rozebraniu obecnego progu, który jest zbyt niski,   a postawienie nowego w miejscu  po wspólnej analizie. Rada sołecka jako organ doradczy ? opiniuje o poprawę nawierzchni w formie dywanika na ulicy Raduńskiej, która od wielu lat czeka na modernizację. Te postulaty zostały zgłoszone do Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego na kolejne lata. Rząd w tarczy 4.0 przeznaczył środki na inwestycje drogowe. Pragnę również podziękować za dotychczasowe działania i zaangażowanie, w naszym sołectwie m. in. stanu drogi ulicy Długiej, która jest kluczowa dla Kiełpina czy Mezowa.

 • 12 Wybory prezydenckie w Polsce patrz art. 5. 07- kielpino.eu

SIERPIEŃ

 • Na ul. Długiej wykonano w centrum miejscowości nowy dywanik aswaltowy oraz chodnik inwestycja finansowana przez starostwo i gminę Kartuzy
 • 20.08. zebranie wiejskie sołectwa Kiełpino

W  czasie zebrania mieszkańcy, rada sołecka zgłosiła zmiany z funduszu sołeckiego, zakupiono namiot harcerski, stół do pin- ponga, zakup kruszywa

Więcej informacji wpis 24.08. strona sołecka

 • XX Rajd Katyński w Kajaczkowie, patrz wpis 23.08.2020r.

WRZESIEŃ

 • 11.09 ? Jako sołtys złożyłem stosownie  pismo plan pracy sołectwa na rok 2021

                 PLAN PRACY SOŁECTWA KIEŁPINO NA 2021rok

 1. Modernizacja ulicy Starowiejskiej od drogi 224 aż do szkoły podstawowej w Kiełpinie
 2. W okresie letnim wykoszenie pobocza na ul. Starowiejskiej i Szkolnej
 3. Na ulicy Szkolnej skrzyżowanie z ul. Długą kilka metrów chodnika wymiana płyty na kostkę – modernizacja
 4. Na ulicy Szkolnej na przejściu przy szkole postawienie migającego oświetlenia
 5. Na ulicy Długiej z ul Świerkową na wysokości budynku komunalnego postawienie dwóch ławek
 6. Na ulicy Piaskowej rozwiązanie problemu wód opadowych, postawienie zbiornika
 7. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Długiej i Osiedlowej
 8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie
 9. Modernizacja Domu Sportowca przy ul. Długiej to znaczy poprawa oświetlenia obiektu oraz boiska, wymiana żarówek, zakup traktora do koszenia trawy. Budowa boiska z sztuczną nawierzchnią do treningów.
 10. W Lesznie na ul. Rzemieślniczej uregulowanie i przyjęcie od Lot-u ziemi
 11. Prowadzenie mediacji z ZDP w Gdańsku, w celu budowy zatoczek na ul. Kartuskiej w Lesznie
 12. Wymiana uszkodzonych  30 płyt yoombo ul. Grodziskowa i ul. Dworcowa   
 13. Oświetlenie- rozbudowa punktów świetlnych ul. Długa od strony Leszna, ks. Bernarda Sychty, E. Orzeszkowej, Widokowa, ks. A. Arasmusa- odcinek, który łączy się z ul. Kolejową
 14. Wylanie asfaltu ul. Kartuska wzdłuż dawnej poczty-przy chodnku oraz 3 m skrzyżowanie ks. A. Arasmusa z ul Dworcową
 15.  Pomoc finansowa przy organizacji imprez kulturalnych Dzień Seniora czy Piknik Integracyjny  
 16. Pomoc finansowa przy realizacji wniosku z funduszu sołeckiego utwardzenie ulicy Cukierniczej i ul Starowiejskiej od Leszna

PAŹDZIERNIK

 •  PLEBISCYT ?Mistrzowie Agro 2020? kategoria sołtys roku(dziękuję za głosy)
 •  
 • 28.10.2020r. uczestniczyłem w sesji, gdzie ?grupa radnych rządzących? pozbawiła sołtysów z gminy Kartuzy inkaso, złożyłem stosowne odwołanie do wojewody pomorskiego ora do kancelarii Prezesa Rady Ministrów  M. Morawieckiego

LISTOPAD

 • Odpowiedź kancelarii prezydenta RP sprawie dofinasowania ul Starowiejskiej patrz wpis kielpino.eu 1.11.2020r.
 • 11 listopada uczestniczyłem w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Michała Archanioła w Kiełpinie oraz zapaliłem znicz przy poniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kartuzach

GRUDZIEŃ

 • Paczka świąteczna dotarła do 59 rodzin , wspólna akcja sołtysa ,rady sołeckiej  składzie Magdalena Szczesna, Dominika  Biekisz- Olejnik, Joanna Kaizer Prondzinska oraz Jarosław Mackojć Koło Gospodyń Wiejskich ?Kiełpinianki? oraz Przedszkole Niepubliczne ?Aniołek? w Kiełpinie
 • Również dar serca zorganizowany dla trzech rodzin naszego sołectwa, darczyńcy Urząd Gminy Kartuzy, radni z klubu checz oraz zrzeszeni dla Kaszub, zakupiliśmy 2 t. węgla, pralka automatyczna, kołdry, koce, środki czystości, naprawa hydrauliczna, grzejnik
 • Interpelacja w ZDW w Gdańsku oraz UG Kartuzy w sprawie wjazdu ul Szkolna Leszno
 • Rozstrzygnięcie przetargu na ul. Starowiejską termin wykonania wrzesień 2021
 • 26.12.2020 r. uczestniczyłem koncercie z okazji 100 ?lecia urodzin Jana Pawła II. pt. Rodzina Bogiem silna. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Krąg Arasmusa we współpracy ks. proboszczem Tomaszem Juchniewiczem.

Reasumując:

Rok 2020 pomimo panującej pandemii Koronowirusa był okresem dobrym dla naszego sołectwa, w Lesznie poprawiła się nawierzchnia na ul. Kartuskiej droga woj. 224, wykonano wiatę przystankową

Zmieniło się centrum na ul. Długiej tj. chodnik oraz nowa nawierzchnia

Na koniec roku gmina pozyskała prawie 4 mln zł na ul Starowiejską, poprawił się wyjazd z osiedla Potruś  Pan, postawiono kolejne punkty świetlne oraz lampy hybrydowe

Jednak oprócz inwestycji drogowych, bardzo zaangażowali się sami mieszkańcy Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina, w tym miejscu pragnę im podziękować wszystkim członkom za informacje o fermie wiatrowej w Wyczechowie. W naszym budynku ?Wspólna Chata? odbywały się różne imprezy kulturalne, powstało KGW ?Kiełpinanki?, aktywnie działa stowarzyszenie ?Krag Aarsmusa?. To sprawozdanie jest to skrót wydarzeń , działań mijającego roku. Pragnę podziękować wszystkim za zainteresowanie problematyką Kiełpina. Szczególnie dziękuję mojej radzie sołeckiej- bardzo inteligentna grupa ludzi, proszę mi wierzyć, kosztem swojego czasu- dbają o dobro KIEŁPINA. Zawsze można na nich polegać, bo pracują bezinteresownie. Praca społeczna to służba, ale jak ma się taką ekipę chce się pracować

Oto: Magdalena Szczesna, Dominika  Biekisz- Olejnik, Joanna Kaizer Prondzinska , Jarosław Mackojć oraz Łukasz Grzenkowicz

BARDZO WAM DZIĘKUJĘ?

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2021

Ps. Pozdrawiam wszystkich czytelników i zachęcam do współpracy?

Komentarze są wyłączone.