Podsumowanie roku 2021…

Podsumowanie roku 2021…

Zakres działania: sołectwo Kiełpino

W tym wyjątkowo trudnym czasie trwania pandemii nasze sołectwo, stowarzyszenia, a przede wszystkim mieszkańcy dbali o bezpieczeństwo o zdrowie. Oto niektóre działania. Administratorem strony kielpino.eu są Pan Andrzej Leman i Miroslaw Paczoska, którzy informują mieszkańców o ważnych sprawach.

W tym miejscu pragnę podziękować Panu A. Lemanowi za pomoc w prowadzeniu strony. Jednocześnie zaprosić każdego do współpracy, cel jest jeden lepsza komunikacja z mieszkańcami. Jeśli ktoś z Państwa ma pomysły jesteśmy otwarci.

STYCZEŃ

 • W dniu 7 stycznia 2021 roku w budynku „Wspólna chata” o godzinie 16.00 odbyło się pierwsze, w tym roku spotkanie z dzielnicowym Panem Arturem Socha. Jeśli jesteś świadkiem łamania prawa, nie czujesz się bezpieczny. Przyjdź porozmawiaj- wspólnie można rozwiązać wiele problemów, a przy okazji zobacz piękny zabytkowy obiekt „Wspólna Chata”
 • Do starostwa powiatowego złożyłem pismo do Strategii Powiatu Kartuskiego

W sprawie ul. Długa, Osiedlowa (projekt chodnika 2022) i Raduńska

LUTY

 • 6 luty zebranie rady sołeckiej
 • Na budynku „Wspólna Chata” zamontowano czujnik powietrza, otwierając stronę kielpino.eu każdego dnia można odczytać dane- jakie jest nasze powietrze
 • Zawsze w tym miesiącu dostarczałem do Państwa nakazy płatnicze na kolejny rok

Niestety część radnych 28.10.2020r. podjęła uchwałę o zniesieniu inkaso dla sołtysa,

Jako radny nie mogę tych dokumentów dostarczyć do domu- przepisy prawa.

MARZEC

 • Rozprowadzałem maseczki wśród mieszkańców
 • Spotkanie robocze na ul. Raduńskiej
 • Inicjatywa obywatelska mieszkańców ul. Marii Konopnickiej
 • 23.marzec zebranie rady sołeckiej forma on-line

KWIECIEŃ

 • Zgłosiłem potrzeby mieszkańców do strategii gminy Kartuzy  2040 roku
 • Interwencja w sprawie funkcjonowania poczty w Kiełpinie- w Gdańsku i Warszawie
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie ul. Bema

MAJ

 • Nasadzanie kwiatów przy parkanie na ul. Długiej, podziękowanie dla dla Pani Lewandowskiej za sponsoring
 • Sprzątanie terenu wokół rzeki Radunia
 • Utwardzenie odcinaka 450m ul .Raduńskiej dywanikiem asfaltowym I etap

CZERWIEC

 • 3 czerwca obchodziliśmy rocznicę – urodziny 100-lat Małgorzaty Blok
 • Braliśmy udział w Konkursie „Piękna Wieś” etap gminny zajęliśmy II miejsce
 • Interwencje    w sprawie braku wody na ul. Starowiejskiej
 • 13 czerwiec warsztaty artystyczne i animacje sportowe

LIPIEC

 • Naprawa ławek na stadionie przez firmę meble Brzeski

SIERPIEŃ

 • Zebranie rady sołeckiej

WRZESIEŃ

 • Narodowe Czytanie
 • Pierwsze w historii dożynki parafialne 12 września 2021 roku
 • W dniu 18 września 2021 roku odbył się V Bieg Żelaznego- Kartuskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Tropem Wilczym organizatorzy: Związek Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko- Pomorski, sołectwo Kiełpino, Harcerze, Przedszkole „Aniołek”  dziękują wszystkim instytucjom , sponsorom, mieszkańcom za pomoc oraz udział w sportowo- patriotycznej uroczystości. Zaproszonych gości obecny był Pan Piotr Karczewski doradca prezydenta RP, oto kilka zdjęć z wydarzenia. Nasza miejscowość sportem stoi, również byłem uczestnikiem biegu.
 • 20 września zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. Inwestycje do realizacji na 2022

Wsparcie działalności Stowarzyszenia Kręgu Arasmusa – 5000,00zł

          – Ławki na ul. Długiej 3 sztuki- 2600,00 zł

          – Utwardzenie płytami Yombo ul. Marii Konopnickiej 15000,00 zł

          – Ogrodzenie placu zabaw 10000,00zł

          – Utwardzenie płytami Yombo ul. Wrzosowa 15000,00zł

 •           – Utwardzenie płytami Yombo ul. Leśna 12424,50zl

PAŹDZERNIK

 • Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego

Dziękuje wszystkim, że oddaliście na mnie głos Konkursie Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021”. W kategorii sołtys roku. Za nami pierwszy etap konkursu, zostałem wybrany spośród 36 kandydatów z powiatu kartuskiego, otrzymałem od Państwa 357 głosów. Na poziomie wojewódzkim 5 lokata- super

 • Infrastruktura drogowa

·  Utwardzenie płytami Yoombo- ul. Starowiejska od Leszna

·  Utwardzenie płytami Yoombo- ul. Cukiernicza

·  Utwardzenie płytami Yoombo- ul. Leśna, od ul Osiedlowej, kontynuacja z funduszu sołeckiego w 2022

·  Utwardzenie płytami Yoombo- ul. Urocza, mieszkańcy dokończyli II etap w grudniu

·  Poprawa wyjazdu na ul. Szkolnej – obok Centrum ogrodniczego

·  Utwardzenie płytami Yoombo- ul. Marii Konopnickiej kontynuacja z funduszu sołeckiego w 2022

·  Postawienie znaków ulicowskazów, w tym miejscu pragnę podziękować Pani Lucynie U. która wielokrotnie zgłaszała uwagi , w sprawie braku znaków informacyjnych do Urzędu Gminy w Kartuzach,  nowe znaki ul. Słonecznej, ul. Sikorskiego, ul J. Hallera, ul. Ks Arasmusa . Dzięki Państwa uwagom , bezpiecznie może dojechać karetka pogotowia, a nawet kurier.

 • 20 października Bal Seniora impreza integracyjna dla mieszkańców tradycyjnie w gospodarstwie „U Rychertów”

LISTOPAD

 • Spotkanie autorskie z Franciszkiem Szczęsnym
 • Zespół Regionalny „Kaszuby”  w Kiełpinie
 • 17 listopad zebranie rady sołeckiej
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie ul. Leśnej
 • Głosowanie Mistrzowie Agro na sołtysa roku etap wojewódzki – bardzo wynik 5 miejsce

GRUDZIEŃ

 • Budowa kolejnego odcinka chodnika ul. Długa.(450m) Otwarcie ul. Starowiejskiej. Wylanie nowego dywanika na ul. Kartuskiej – Leszno. Wycinka drzew na stadionie oraz na ul. Szkolnej
 • Wydanie kolejnej książki o mieszkańcach Kiełpina- autor Franciszek Szczęsny „Zakazana miłość
 • Zawody Mikołajkowe w podnoszeniu ciężarów
 •  Paczka św. Michała oraz paczka świąteczna dla dwóch rodzin- pracujemy i wspieramy potrzebujących. W tym miejscu dziękuję członkom rady sołeckiej oraz sponsorom- za prawdziwy dar serca
 • Gmina Kartuzy otrzymała dofinasowanie na przebudowę przejścia na ul. Szkolnej( termin 2022)
 • Turniej Tenisa stołowego kategoria oldbojów\
 • 15 grudnia uchwalenie budżetu gminy Kartuzy- inwestycje do realizacji 2022
 • Przebudowa ul. Leśnej 70 tyś, przebudowa ul. Szkolnej 555tyś,Przebudowa ul. Uroczej i Pięknej kwota 100 tyś,. Przebudowa ul. Orzeszkowej 200 tyś,Kiełpino- trasa rowerowa 130 tyś, utwardzenie ul. Bema 20 tyś, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej- 30tyś- dokumentacja
 • 17 grudzień spotkanie świąteczne rady sołeckiej
 • Kiełpino, Kartuzy. 2,6 mln zł na nowe place zabaw
 • Burmistrz Kartuz podpisał już umowę na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw i budowa wiaty przy budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie oraz Budowa placu zabaw i budowa wiaty przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kartuzach.
   
 • Informacje szczegółowe.
 • Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”.
 • Przedmiot zamówienia dotyczący części nr 1 obejmuje budowę placu zabaw i wiaty przy budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie w celu utworzenia integracyjnego oddziału przedszkolnego.

  Zakres obejmuje:
 • 1) zagospodarowanie terenu,
  2) wykonanie żwirowej strefy bezpieczeństwa,
  3) wykonanie natryskowej strefy bezpieczeństwa,
  4) wyposażenie placu zabaw,
  5) wykonanie przyłącza wodociągowego,
  6) wykonanie ogrodzenia terenu,
  7) wykonanie oświetlenia i monitoringu placu zabaw,
  8) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
  9) wykonanie trawników oraz nasadzeń.

Na zakończenie sprawozdania za rok 2021 pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom za współpracę, a zwłaszcza mojej kreatywnej radzie soleckiej w składzie:

 • Pani Joannie Kaizer- Prodzinska,
 • Pani Dominice Biekisz- Olejnik,
 • Pani Magdalenie Szczesna,
 • Panu Jarosławi Mackojć,
 •  Panu Łukaszowi Grzenkowicz  
 • Od września Panu Arkadiuszowi Makurat

 Dziękuję  wszystkim radnym z Rady Miejskiej w Kartuzach, że wspierają potrzeby mieszkańców sołectwa Kiełpina. Panu Burmistrzowi Kartuz wraz zastępcami oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Kartuzach, również Panu Andrzejowi Markowskiemu, który na bieżąco rozwiązuję nasze sprawy.

Na zakończenie życzę na Nowy ROK2022 dużo zdrowia, spokoju oraz uśmiechu na każdy dzień

Sołtys Kiełpina oraz radny gminy Kartuzy

        – Mirosław Paczoska

Komentarze są wyłączone.