Poświęcenie i otwarcie obiektu „Wspólna Chata”

W dniu 16 listopada odbyło się poświęcenie i otwarcie obiektu „Wspólna Chata”, łączącego w sobie świetlicę oraz bibliotekę w Kiełpinie. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo, które poprowadził biskup Arkadiusz Okroj wraz z księdzem proboszczem Tomaszem Juchniewiczem. 

W uroczystości wzięli udział:
– marszałek województwa pomorskiego: Mieczysław Struk
– senator RP: Senator Stanisław Lamczyk
– radna Sejmiku Pomorskiego: Danuta Rek
– burmistrz Kartuz: Mieczysław Grzegorz Gołuński 
– zastępca burmistrza Kartuz: Wojciech Jaworowski
– zastępca burmistrza Kartuz: Sylwia Biankowska
– sołtys Kiełpina: Mirosław Paczoska
– Rada Sołecka w składzie: Joanna Kaizer-Prondzinska, Magdalena Szczesna, Dominika Biekisz-Olejnik, Łukasz Grzenkowicz, Jarosław Mackojć
– dyrektor Biblioteki: Kazimiera Socha
– wykonawca prac budowlanych: Rafał Lehmann 
– Bogdan Górski
oraz licznie przybyli mieszkańcy Kiełpina.

Komentarze są wyłączone.