Poznaliśmy laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska 2024

W środę, 12 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kartuzach uroczyście podsumowano gminne eliminacje konkursu Piękna Wieś Pomorska 2024. W tegorocznej edycji w kategorii wieś zwyciężyło Kiełpino, natomiast w kategorii zagroda – Krystyna i Marek Reszkowie z Mezowa.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska” organizowany jest na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Jego ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, a także jakości życia tam oraz podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Ma również promować aktywny udział społeczności obszarów wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki, a także przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Laureaci etapu gminnego będą reprezentować Kartuzy na szczeblu powiatowym.

W kategorii zagroda zgłoszono trzy posesje.

– Uczestniczące w konkursie zagrody charakteryzowały się wysoką estetyką. Bardzo nasz cieszy, że właściciele dbają o bioróżnorodność poprzez domki dla zapylaczy, sadzenie roślin miododajnych, gatunków rodzimych, karmniki i budki lęgowe dla ptaków. Wszyscy uczestnicy konkursu segregują odpady oraz zbierają wodę deszczową. Czynnikiem  decydującym o ostatecznej punktacji był ogólny wygląd, zaangażowanie i pielęgnowanie tradycji miejsca – informuje przewodnicząca komisji Katarzyna Sikorska z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.

W kategorii wieś zgłoszono pięć miejscowości.

–  Zgłoszone wsie odznaczały się wysoką estetyką zabudowań, obejść oraz wspólnych terenów. Widać było zaangażowanie mieszkańców w dbałość o wspólne miejsca. We wszystkim miejscowościach odnotowuje się segregację odpadów, odnawialne źródła energii, lampy solarne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, panele fotowoltaiczne. O zwycięstwie zadecydowały przede wszystkim formy aktywizacji i zaangażowanie społeczności lokalnej – dodaje.

Uczestnikom gratulowali Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński z zastępcą Sylwią Biankowską.

Wyniki:

Kategoria Wieś:

I miejsce – Kiełpino
II miejsce – Borowo
III miejsce – Staniszewo

Kategoria Zagroda:

I miejsce – Krystyna i Marek Reszkowie z Mezowa
II miejsce – Marcin Walkusz z Cieszonka (Sianowo)
III miejsce – Anna i Mateusz Białkowie z Sianowa

Szanowni Państwo

 mieszkam w Kiełpinie 30 lat jestem dumny z naszych mieszkańców, instytucji, stowarzyszeń nasza miejscowość jest przepiękna, będziemy teraz reprezentować gminę Kartuzy, tak dla przypomnienia w powiecie kartuskim jest 8 gmin, czyli mamy 7 reprezentacji,  dwa lata temu byliśmy na podium mieliśmy III miejsce w powiecie. Zobaczymy jak będzie w tym roku, komisja ze starostwa będzie na początku lipca oceniać wieś, a kryteria są konkretne  

https://www.kartuzy.pl/sites/default/files/styles/pelna_tresc/public/2024-06/DSC_4343.JPG?itok=83LNhEYb

M.P.

Komentarze są wyłączone.