Praca sołecka

Dzisiaj 16.01 w ramach inwestycji na ulicy Sucharskiego ze środków funduszu sołeckiego, odbyło się spotkanie, w celu omówienia zadania ustalonego na zebraniu wiejskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UG w Kartuzach: Pani Jolanta Byczkowska, Pan Andrzej Markowski, Pan Mirosław Paczoska i Pan Artur mieszkaniec ulicy. Ważna informacja jeśli chodzi o drogę, każdy mieszkaniec sam pokrywa koszty wyjazdu ze swojej posesji, sam prowadzi rozmowy z wykonawcą. Inwestycja będzie wykonywana od skrzyżowania z ul Osiedlową, niestety tylko część drogi zostanie wykonana.

Komentarze są wyłączone.