Premiera książki o Kiełpinie…

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pierwszą publikacją historii wsi i  parafii Kiełpino w gminie Kartuzy od czasów najdawniejszych do 1939 roku autorstwa Dariusza Dolatowskiego, który specjalnie dla mieszkańców przyjedzie z Suwałk. Spotkanie autorskie, odbędzie się 13.08. 2017r. po mszy św. po godzinie 12.15. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie. Cena książki 30zł.  To wydarzenie kulturalne jest owocem wielu ludzi, w tym miejscu pragnę wszystkim podziękować szczególnie, którzy przyczynili się:

  • autorowi Dariuszowi Dolatowskiemu za promocję naszej miejscowości i parafii,
  • ks. proboszczowi   Arkadiuszowi Okroj za wsparcie duchowe i merytoryczne,
  • Panu Stanisławowi Miłosz inicjatorowi obchodów 775-lecia Kiełpina za pomoc naukową,
  • Pani Urszuli Szczepańskiej koordynatorce wydania publikacji,
  • Burmistrzowi Kartuz M. G. Gołuńskiemu wraz z kierownikiem wydziałem promocji i organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Kartuzach Dariusz Las- za wsparcie finansowe i merytoryczne
  • Firmie „Górski” za wsparcie finansowe wydaniu książki,
  • Wszystkim pracownikom drukarni Nowator w Kartuzach za życzliwą i fachową pomoc wydaniu pierwszego Zarysu dziejów wsi i parafii Kiełpino w gminie Kartuzy
  • Za korekty Pani Magdalenie Puzdrowskiej,
  • Zdjęcia: Dariusz Dolatowski, Danuta Dolatowska, Łukasz Brylowski, Stefania Czapp, Jolanta Czerwińska, Henryk Elas, Czesław Flisikowski, Halina Kreft, Jarosław Kriger, Paweł Lehmann, Maria Lewczuk, Krzysztof Miłosz, Artur Socha, Elżbieta Sojka, Urszula Szczepańska, Archiwum Urzędu Miejskiego w Kartuzach.
  • Tym osobą, które wpłaciły kwoty na publikację książki o Kiełpinie, razem zadeklarowało się 119 osób, z całego serca dziękuję.

Komentarze są wyłączone.