Projekt „ŁAP NOWE WYZWANIA?

W związku z dużym niebezpieczeństwem wykluczenia na rynku pracy, wychodzimy do Państwa z propozycją współpracy. Prosimy jednocześnie również o promowanie projektu na terenie Państwa sołectwa. Pracownikom zagrożonym utratą pracy oferujemy szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje na obecnym stanowisku pracy i szkolenia komputerowe. Projekt jest bezpłatny i kieruje konkretną pomoc w kierunku Pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy .Liczymy na Państwa pomoc w związku z tym projektem, prosimy o kontakt telefoniczny w przypadku zainteresowania projektem ze strony interesantów. Projekt dotyczy Osób mieszkających w woj. pomorskim  zagrożonych zwolnieniem z pracy. Zapraszamy Panie w przedziale wiekowym 18-60 i Panów w przedziale wiekowym  18-65,  także osoby z  niepełnosprawnością, osoby z maksymalnym wykształceniem ponadgimnazjalnym. Projekt ?ŁAP NOWE WYZWANIA? to nowe możliwości, proponujemy bezpłatne szkolenia zawodowe ? uzupełniające kwalifikacje, bezpłatne szkolenia komputerowe, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Uczestnikom zapewniamy stypendium szkoleniowe, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, profesjonalną kadrę trenerską, catering. Projekt również dotyczy Osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Przedział wiekowy, kobiety 18-60, mężczyźni 18-65, w tym osoby z maksymalnie wykształceniem ponadgimnazjalnym, osoby z niepełnosprawnością.

Projekt „ŁAP NOWE WYZWANIA” zapewnia uczestnikom w tej grupie doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne szkolenia zawodowe, bezpłatne szkolenia komputerowe, pośrednictwo pracy, 3-miesiączny płatny staż,  stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, profesjonalną kadrę trenerską, catering.

DANE KONTAKTOWE:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU

Właściciel: Iwona Rybałtowska   530 443 923, 531 780 703

 

Komentarze są wyłączone.