Projekt miejscowego planu zagospodarowania?

Szanowni mieszkańcy proszę zapoznać się z projektem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino rejon ulic Kartuskiej, Szkolnej i Starowiejskiej. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 17.02.2020r. do 10.03.2020r. ? pokój 207, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna ma się odbyć 03.03.2020r. w sali 27, o godzinie 16.00

Serdecznie zapraszam, to są bardzo duże obszary z ponad 60 ulic sołectwa Kiełpino

M.P.

Ps. Więcej szczegółów na Bip Kartuzy zakładka obwieszczenia na rok 2020

Komentarze są wyłączone.