Przebudowy przejść dla pieszych

Burmistrz Kartuz podpisał już umowę z Andrzejem Richertem, właścicielem firmy z Grzybna, na realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejących przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerów w Kartuzach oraz Kiełpinie. Jedno z przejść również w Kiełpinie,  na co zwracali uwagę mieszkańcy

Kwota: 345 tys zł.

Przypominamy:

Gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Objęte dofinansowaniem przejścia dla pieszych na terenie Kartuz oraz Kiełpina zostaną wyposażone w znaki świetlne D-6 oraz zostaną dodatkowo doświetlone. Jedno z nich zyska sygnalizację świetlną i kontrolę radarową. Dofinansowanie zamknie się w 80 % wartości inwestycji. Przejścia dla pieszych zostaną zmodernizowane z inicjatywy Burmistrza Kartuz.

Zadanie nr 4: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację istniejącego przejścia dla pieszych  na ul. Szkolnej przy skrzyżowaniu z ulicą Starowiejską w miejscowości Kiełpino”.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

a) posadowienie 2 szt. słupów stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi w technologii LED o wys. 6m,
b) budowa instalacji kablowej wraz z uziomami,
c) instalacja na słupach detektorów dla pieszych,
d) instalacja pulsarów, aktywnego oświetlenia barwy żółtej nad znakami D-6,
e) instalacja mat z fakturami bezpieczeństwa przed przejściami dla pieszych – typu Brajl,
f) wymiana oznakowania pionowego D-6 na aktywne i montaż T-27 – folia III generacji,
g) uzupełnienie linii P-14 metodą grubowarstwową strukturalną,
h) malowanie linii P-10 metodą grubowarstwową strukturalną,
i) odblaski umieszczone w asfalcie – kocie oczka.

Komentarze są wyłączone.